mandag 27. august 2007

Våpenbeskrivelser (uten bilde)

Her legges inn beskrivelser av våpen der vi mangler bilde/foto.

Audun Hugleiksson: Førte samme våpenmerke som Sudreimsfolket - ei rose. Kilde: Gustav Storm i H.T. 2R. IV, s. 210.
Bagge, Hans Christenssøn (hans slekt): lagmann Steigen. I svart skjold, en sølv bjelke som er belagt med tre grønne blader. Feltet over bjelken er damaskert. Jfr NST I
(Balchen), Nils Baltersen: Sorenskriver i Namdal 1664-91. Segl i 1666: Skjold: En fortuna med seil, stående på ei kule. Hjelm: To blomster. Kilde: S T Dahl
Basse, Jens: Fogd Inderøy 1626-31. I skjoldet et merke og i stedet for hjelm, et dødningehode med to vinger. Kilde: S T Dahl
(Belter?), Anders Rasmussen: Fogd i Fosen 1647-57. Skjold: Et hjerte. Hjelm: En arm som holder to piler, over skjoldet: ARB. Kilde: S T Dahl
Berg, Henrik: Sogneprest i Fyresdal. Benyttet i 1746 det gamle våpenet til biskop Berg i Oslo (tre fjell), men antakelig uten å ha tilknytning til denne slekta. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Bjarkøy: Bjarne Erlingson - en griff som står på to (vendt mot heraldisk høyre), omkranset av tolv liljer der annenhver er snudd (de sitter på et bånd på innsiden av skjoldkanten). Tegning i NST , se også Wikipedia
Bjørn, Axel Nilsson: Regimentskvartermester og auditør ved 1. Trondhjemske nat inf reg. Skjold: En gående bjørn. Hjelm: En halv bjørn. Kilde: Sverre M. Halbo, NST XI
Blehr - Se her
Blix, Hans Lauritsen: Sogneprest i Bodin. I 1652 en dobbel slange på en stav (ikke merkur). Omskrift: Johan Laur. Blix samt en lat. devise. I 1658-61: Skjold: En buktende slange. Hjelm: En fugl og bokstavene H. B. L. Kilde: S T Dahl
Blix, Mogens Lauritssøn: Sogneprest Trondheim domkirke, død 1629. Skjold: En rose med omskrift "Magnus Blix". Kilde: Ruth Midthun, NST XI
Bogø, Søffren Pedersen: Sorenskriver i Tromsø 1689-1709. Skjold: En kronet tørrfisk. Hjelm: En person som holder en bue og en pil.
Bottolf Eindrideson på Kvam/Finne: Delt skjold, ei halv heraldisk lilje fast på delingen i h høyre felt, to 6-oddete stjerner over hverandre i h venstre felt. Kilde: Ekkja
Buch, Poul: Byfogd i Trondheim 1645-46. Segl: En geitebukk stående på to - spiser av bladene på et tre - omskrift BOKK. Kilde: S T Dahl
Christen Lauritsen: Sorenskriver på N-Møre 1611-25. Segl: Et hjerte med pil igjennom, initialer CLB. Kilde: S T Dahl
Christoffer Andersen: Fogd i Sogn: Ei åtte-kantet stjerne i skjoldet. Kilde: Sollied 1928.
Cicignon: Skjold: Tre naturfargete svanehalser (to over og en under) i blått skjold. Hjelm: En naturfarget svanehals. Jfr NST I
Collett - se Wikipedia
Dass, Jacob Pettersen: Sorenskriver Helgeland. Skjold: En falk med et band rundt halsen. Hjelm: Et tre. Kilde: S T Dahl
Egede, Poul Hansen: Sorenskriver Senja 1686-1706. Skjold: Et tre. Hjelm: En ravn. Kilde: S T Dahl
Erling Einarson i Hildugard: Et snekkesnitt. Kilde: NS
Finne, "familiens segl": To motstilte haner med løftet klo, i udelt skjold og med stjerne mellom vinger på hjelmen. SA - NST XXVII
Finne, Andreas Frederik, sorenskriver i Kolbjørnsvik. Signetring: Stor "F" i skjoldet og med en skjoldholder i bergembetsdrakt. NST XXVII
Finne, Stian Herlofsen, skipsreder i Risør. Var sønn av Andreas (ovenfor) og benyttet samme segl. NST XXVII
Finne, Johan Frederik (samme segl som de to FINNE over her). NST XXVII
Flood: Tre avrevne griffhoder.
Forbech - se her
Friis, Christian Albert: Sorenskriver i Lofoten 1696-1729. Skjold: En arm som holder en hund i band. Hjelm: En halv hund. Kilde: S T Dahl
Gaute Erlingson - baron. To hender som holder en lukket hjelm (som har et kors på toppen) over ei stilisert lilje. Jfr også NST XXXVII
Gaute Isakson Ei stående løve vendt mot h høyre, som holder et sverd loddrett. Jfr også NST XXXVII
Giske/Bjarkøy: Erling Vidkunnson - ei stående løve eller 'leopard' (hodet 'en face') - kroppen vendt mot heraldisk høyre, og som holder et sverd vannrett på skulderen, omkranset av tolv liljer der annenhver er snudd (de sitter på et bånd på innsiden av skjoldkanten). Tegning i NST. Bjarne Erlingson (grandnevø av baronen med samme navn og sønn av førnevnte Erling) førte også dette merket i 1347, og på hjelmen en sittende kronet 'leopardisert' løve holdende et sverd over skulderen (hjelmen) - jfr Heraldisk Tidsskrift Bind 3, nr. 23, 1971, se også Wikipedia
Guttorm Nilsen: Lagmann i Bergen. Tre h liljer, 2, 1, der toppen av liljene peker mot midten av skjoldet i 1531. RA, Kjeldeskr
Hane, Jøran Johanson, adlet (i Sverige) ca 1560, våpen: En mot høyre vendt, hvit hane med rød rode i kloen i udelt skjold.
Hans Sigvardsen: Sogneprest i domkirken i Trondheim 1585-93. Segl i 1589: Innsvinget skjold med en bred skrå strek diagonalt, på hver side av denne er det en rose. Kilde: S T Dahl
Hendrich Jørgensen: Sogneprest i Stadsbygd 1665-88. Skjold: To krysslagte trestubber. Hjelm: En gull lilje. Kilde: Erlandsen/S T Dahl
Herlaug Pedersen: Et kamskjell i 1432. Kilde: RA, Kjeldeskr.
Hestbø: Skjold: En vinget pilespiss eller såkalt "stråle". Hjelm: En oppreist vinget pilespiss. Kilde: NST I
Heyerdahl - se Wikipedia
Hind, Jens Pedersen: Sorenskriver Senja 1648-86. Hans ring viser to korslagte ben med et dødningehode hvorfra det vokser opp tre blomster. Kilde: Lysaker/Dahl
Hjort, Peder Madsen: Rådmann i Trondheim 1657-60. Skjold: En hjort som springer ut fra et tre mot høyre. Hjelm: Et hjortehode. Kilde: S T Dahl
Holberg, Ludvig: se Wikipedia
Holte Jonsen: Ei 5-oddet stjerne under en sparre i 1426. Kilde RA, Kj.skr.
Høeg, Rasmus Jørgensen: Fogd Inderøy 1684-96. Segl i 1689: En fugl med utslåtte vinger (hauk?). Kilde: S T Dahl
Håvard Bottolfsen på Finne: Delt skjold, to stjerner el roser over hverandre i h venstre felt, ei halv heraldisk lilje fast på delingen i h venstre felt, jfr også farens segl (kilde: RA, Kj.skr.)
Isak Gauteson - baron. Ei stående løve som holder en vinget pil mot h høyre. Jfr også NST XXXVII
Jesper Hansen: Fogd på Helgeland - fogd på Kaupanger. Segl: En mot høyre vendt væpnet arm med sverd og fullt navn eller bare J.H.S. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Juel, Jens Thomassen: Sogneprest i Tingvoll og prost Nordmøre. Førte Bølge-Juulenes våpen, men hadde antakelig navnet fra Gyl. Bror av Povel under her. Kilde: Trygve Sundt
Juel, Povel Thomassen: Prokurator mm - avrettet for landssvik. Hadde antakelig navnet fra Gyl på Nordmøre. Skjold: Et hjul. Hjelm: Tre blomster. Seinere Skjold: 4 felter, et hjul i felt 1 og 4, tre liljer i felt 2 og 3. Hjelm: En halv løve mellom to vesselhorn. Kilde: Trygve Sundt
Kielland se Wikipedia
Klüver se Wikipedia
Krag, Peder Simonssøn: I Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene, Andet Binds Første Hefte finnes følgende på side 169: Simenson "Peter Simensen, Herr Gebles Fader, førte en Sølv Skiold med en blaa Bielke, belagt med tre sexoddede Guld Stierner, og i øverste Feldt, tre med Spidserne mot høire jevnsides satte Guld Halv-Maaner. (Hirtzh) Tab. XXVI, No. 107"
(Krag), Simon Jakobsen: N S T Bind I side 229. Gamle ætter i Sogn. av Henning Sollid. Kilde angis senere med: H. S."Slegten Krag er en av de gamle norske adelsslegter som gjennem geistlig stand overlevet det 16. århundrede. Den første mann av slegten er Simon Jakobssøn Krag, raadmann i Bergen i 1550 aarene og død før 1562. Han førte slegtsvaabenet, 3 halvmaaner over en bjelke, og bokstavene S. C.
Laurits Frantssøn - sogneprest i Nannestad. "en fembladet rose på en dexter skråbjelke over et hjerte horisontalt gjennomboret av en pil". Kilde: J. F. Anker Solem i NST XXXVIII
Lunge, Vincent: To vesselhorn i skjoldet og to vesselhorn på hjelmen. RA, Kjeldeskr..
Lystrup (og Tordenstierne): Skjold: Tverrdelt, sølv over og svart under, midt i skjoldet (plassert midt over delingen) en femoddet stjerne, som har motsatte farver (svart/sølv) - tre spisser i øverste felt og to i nedre. Hjelm: To vesselhorn delt av sølv og svart. Mellom hornene samme stjerne som i skjoldet. Jfr NST I
Løffberg, Lauritz Hansen: Fogd i Tromsø 1669-90. Skjold: Et anker. Hjelm: En hånd med et sverd. Kilde: S T Dahl
Meldal, Anders Steensen: Prest. Skjold: En sittende bjørn på toppen av et fjell, vendt mot (heraldisk) høyre med et bladløst tre foran og det samme bak. Hjelm: Et løvtre. Kilde: Krag
Meldal, Steen Evensen: Sogneprest i Meldal 1657-80. Segl: En hodeskalle hvorfra det vokser noen blomster. Kilde: S T Dahl
Mohrsen, Christopher Johan: Stiftamtskriver i Bergen. Skjold: Et sverd som peker rett opp. Hjelm: Et sverd som peker rett opp, mellom to utslåtte vinger.
Moltke - se her
Moss, Rasmus: Sorenskriver i Namdal 1698-1733. Segl: En hodeskalle med blomster på toppen. Kilde: S T Dahl
Munk, Henning Guttormssøn: Kongens ombudsmann i Nordre Gudbrandsdalen. Segl 1461: En bøyd arm med lukket hand. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Munthe af Morgenstierne se Wikipedia
Norbagge: Skjold: En halv sølv enhjørning i blått skjold. Hjelm: En sølv enhjørning. Jfr NST I
(Oxe) Elling Pedersen: Sprest til Rødøy 1540-76. Segl i 1535 som kannik: Et oksehode med bokstavene EP. Kilde S T Dahl
Paaske, Christopher Lauritsen: Sogneprest Melhus 1618-25. Skjold: Tre liljer - to mindre over en stor. Kilde: S T Dahl
Parelius: Gammelt slektssignet: Et aks, 3 soler og en delfin rundt en stor P. Dvs Par Helios, gresk=nær solen. Kilde: Nils Parelius, NST XI
(Parelius) Claus Corneliussen (sogneprest i Borgund): Hans bumerke er gjengitt i L. Strømme: "Sunnmørske bumerker". Kilde: NST XIV
Riber, Anders Nielsen (sorenskriver i Fosen): Åttekantet segl. Skjold: 1 hjerte gjennomboret av 2 kryssende piler i nedre halvpart og 3 stilkede blomster i vifteform i øverste halvpart. Over skjoldet: ANR. Kilde: NST XIX
Riedeman, Johan Gustav (generalauditør og justisråd). Segl: En mot (heraldisk) høyre ridende mannsperson som i sin høyre hånd holder en gjenstand (stjerne?) og på hjelmen en stjerne mellom to vinger. Kilde: N. Hjorth i NST XXVII
Riedeman, Johan Gustav (toller i Arendal). Segl som faren (over) - samme kilde.
Rosing, Rasmus: Våpen iflg sønnesønnen: Skjold: En sølv rose inni en brun krans av blader og torner i blått. Hjelm: En arm som holder en sølv rose. Kilde: S T Dahl
Rømer - den yngre: Skjold: Venstre skrådelt av sølv og svart. Hjelm: To vesselhorn av samme farge, dvs hvert horn delt av sølv og svart. Jfr NST I
Samson Engebretsen til "Finde": 1 heraldisk lilje, jfr Sollied 1928
Sigvat av Leirholar (Kvien) - ridder: Tre gullsverd på skrå på blå bunn omkranset av en bord med heraldiske liljer, jfr kommunevåpenet til Vang kommune (Valdres)
Simon Svendsen: Rådmann i Trondheim 1520-52. Skjold: To trekanter med spissen mot hverandre. Hjelm: En stjerne. Kilde: S T Dahl
Skonning, Frandts: Rådmann i Trondheim 1572-79. Segl 1572, innsvinget skjold med tre rundinger, trolig roser, over står FR. Kilde: S T Dahl
Stabbel, Peder (toller) segl 1618: 1 blomst(?) + PHS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Bastian (sogneprest): 1 fugl sitter på 1 anker + BCST. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Christian (havnefogd) i 1789: 1 seilskip på sjøen + CS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Lauritz B.: (borgermester i T.heim 1644-69): 1 dødningeskalle over 2 korslagte ben under 1 kors omslynget av en slange med omskrift LAVRIDTS BASTIANS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Tobias B. (i 1713): 1 "oppspendt" ørn med utslåtte vinger og sprikende ben og hodet vendt mot heraldisk venstre, på hjelmen 2 påfuglfjær(?) + TS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Bastian Larsen (kommandant Blaker skanse): Hans våpen + BLS på to lysskilter av messing, nå i Norsk Folkemuseum. Kilde: NST XIII
Stabell, Christian (reg.feltskjær): 1 fortuna både på skjold og hjelm. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Christian B. (Rådmann): 1 svane med krum hals og utslåtte vinger + CHB. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Claus B. (fogd i Skedsmo): 1 fugl sittende på 1 gren. Kilde: NST XIII
Stapel, Hans: segl i 1507: 1 bumerke + omskrift: Hans Stapel. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
(Staur), Peder Henriksen: Fogd i Gauldal 1614-16. Skjold: Liggende trestubbe. Kilde: S T Dahl
Strømmer, Peder Danielsen: Sogneprest Rødøy 1677-1714. Segl: En hånd fra høyre med et hjerte i håndflaten. I stedet for hjelm, en hodeskalle og bokstavene PDS. Kilde: S T Dahl
Sudreim - den eldre: Skjold: En rose (antakelig rød rose i gull). Hjelm: 10 faner (det førte Jon Haftorssøn i sitt segl fra 1336), men dette kan variere. Kilde: NST I
Sunniva Eindridesdatter: Skjold: 1 heraldisk lilje, jfr Ekkja.
Svale: En flygeferdig stående svart svale (utslåtte vinger) i blått skjold. Jfr NST I
Tordenstierne (og Lystrup): Skjold: Tverrdelt, sølv over og svart under, midt i skjoldet (plassert midt over delingen) en femoddet stjerne, som har motsatte farver (svart/sølv) - tre spisser i øverste felt og to i nedre. Hjelm: To vesselhorn delt av sølv og svart. Mellom hornene samme stjerne som i skjoldet. Jfr NST I
Treschow se Wikipedia
Venjum, Lasse: To stående "løse" vinger vendt mot hverandre i skjoldet. På hjelmen en mot h venstre vendt stående vinge (veng). Kilde: Hirtzholm.
Vogt se Wikipedia
Wind, Nils Olufsen: Sorenskriver Inderøy 1680-1709. Segl i 1689: Skjold: Et dødningehode over to korslagte ben. Hjelm: Et timeglass. Kilde: S T Dahl
Wisløff, Nils Thommesen: Not. publicus i T.heim 1684-1700. Segl i 1700: Kongemonogram øverst, i midten en fugl (trane?) og i omskrift: "N T Wisløff Notarius Nidaroensis" Kilde: S T Dahl

Ingen kommentarer: