søndag 25. november 2007

Gerhard Munthe - segltegninger

Munthe Gerhard: Heraldisk-historiske Optegnelser eller tillæg og Rettelser til det av ”Det danske genealogiske – heraldiske selskap” fra 1782 til 1813 utgivne Adels-Lexicon, Samlinger til det norske folks språk og historie, Kristiania, 1835ff. Når det står kilde "L.S.S." så betyr det nok Lundhs Sigill-Samling"
Se ellers hovedsida for HERALDIKK her

Segl 1-29, se her
1 Jon eller Jønnes Aborsson nevnt 1336-1347 – kilde professor Lundh
2 Thord Eriksson Agathon eller Agatonne nevnt 1311-1322 – kilde "L.S.S."
3 Karine Alfsdotter til Grefsing i Næs prestegjeld 1534 - kilde diplom i Riksarkivet
4. Thorgard Alfsson – nevnt 1404-1408 – kilde "L.S.S."
5. Olaf Alfssonn - nevnt 1347-1376 – kilde "L.S.S."
6. Ivar Alfsson lagmann i Valdres – kilde "L.S.S."
7. Matios eller Mathias Alfsson 1331-1323 trolig Matias Lautin fra Ullensaker -– kilde "L.S.S."
8 Håkon Amundsson 1380 – kilde løse sigiller etter presten Mørch i Hurum
9 Erik Amundsson lagmann i Trondheim 1466-1497 – kilde "L.S.S."
10 og 11 Erling Amundsson baron under Håkon V 1395-1416 – kilde "L.S.S."
12 Trond Amundsson 1431 Oslo stift - kilde "L.S.S."
13 Ivar Andersson i Nidaros, 1338-1442 – kilde "L.S.S."
14 Arne Andorsson i Melhus 1338-1359 – kilde "L.S.S."
15 Paal Andresson i Hedemark fra 1345 – kilde "L.S.S."
16 Amund Andresson i Borgesyssel 1433-1443 – kilde "L.S.S."
17 Jogrim Andresson i Bergen 1427 – kilde "L.S.S." meget beskadiget
18 Jon Andresson 1329 borger i Oslo – kilde "L.S.S."
19 Paal Andurd i Lom 133-1346 – kilde "L.S.S."
20 Thomas Arland i Shetland 1369 – kilde "L.S.S."
21 Sigleif Arnasson i Borgesyssel 1398- 1412 – kilde "L.S.S."
22 Nikolaus Arnasson 1399-1405 i Gudbrandsdalen – kilde "L.S.S."
23 Jon Arnasson 1358 og 1359 rådmann i Oslo - – kilde "L.S.S."
24 Serqvir Arnasson lagmann i Trondheim 1325-1354 – kilde "L.S.S."
25 Jon Arnessn væpner i Oslo eller Follaug 1395-1415 – kilde "L.S.S."
26 Asbjørn Arnasson klerk i Oslo bispedømme 1325-1332
27 Øystein Arnesson ridder 1309-1323 – kilde "L.S.S."
28 Thorkel Arnulfsson i Haslum i Akershus – kilde "L.S.S."
29 Benkt Arnvidsson væpner 1436-1437 – kilde "L.S.S."
Segl 1-29, se her

Segl 31-51, se her
31 Nils Asbjørnsson lagrettemann i Oslo 1443 – kilde "L.S.S."
32 Thorbjørn Asgrimsson lagmann i Oslo 1382-1389 – kilde "L.S.S."
33 Thorgiuls Aslaksson væpner og lagmann i Oslo, 1439-1468 – kilde "L.S.S."
34 Aslak Aslaksson i Borgesyssel og Oslo 1377-1413 – kilde "L.S.S."
35 Olav Askelsson 1390-1423 i Borresta d i Odalen – kilde "L.S.S."
36 Guttorm Aslaksson lagrettemann i Eidsberg 1443-1451 – kilde "L.S.S."
37 Steinar Aslaksson i Spydeberg 1432-1434 – kilde "L.S.S."
38 Eivind Astasson i Spydeberg 1432-1434 – kilde "L.S.S."
39 Sigurd Asulfsson i Bergen 1377-1389 – kilde "L.S.S." og et diplom Rigs-Archivet
40 Gunulf Audasson 1399-1410 – kilde "L.S.S."
41 Aslak Audunsson av våpen 1399-1421 – kilde "L.S.S."
42 Bjarne Audunsson 1343 – kilde "L.S.S."
43 Bjørn Aulfivsson 1308 – i diplom i det danske selskaps samlinger i København
44 Bjørn Olafsson Bagge 1432 i Steigen – kilde "L.S.S."
45 Boden Balldershol 1355-1358 – kilde diplom i Rigs-Archivet og "L.S.S."
46 Svein Bardarsson fra Ytre Sogn 1323 – kilde "L.S.S."
47 Henrik Baseum i Nidaros – kilde "L.S.S."
48 Arne (Serksson?) Batur 1303 – kilde "L.S.S."
49 Bergsvein 1355 – kilde "L.S.S."
50 Arne Bertilsson i Trondheim 1503
51 Svein Bjarnasson fra Folloug 1348
Segl 31-51, se her

Segl 52-74, se her
52 Bård Bjarnason 1339-1349 – kilde "L.S.S."
53 Jon Bjarnason 1397-1398 – kilde "L.S.S."
54 Ivar Bjarnason 1342-1348 i Nidaros eller Verdalen – kilde "L.S.S."
55 Jon Bjarnsson i Oslo eller Folloug 1348-1384 – kilde "L.S.S."
56 Gare Bjarnason i Folloug 1348 – kilde "L.S.S."
57 Daniel Ottesson Bildh til Hafslund – kilde "L.S.S."
58 Ivar Bjordal i Kirkebø i Ytre Sogn 1331 – kilde "L.S.S."
59 Asulf i Biskopsrud i Vestfold? 1322-1323 – kilde "L.S.S."
60 Niklis Bjærtsson lagrettemann i Våler 1411 – kilde "L.S.S."
61 Asgaut Bjørnsson av våpen – presten Mørchs samlinger
62 Risse Bjørnsson rådmann i Oslo 1385-1396 – kilde "L.S.S."
63 Simon Bjørnsson lagmann i Oslo 1429-1449 – kilde "L.S.S."
64 Ogmund Berdorsson Bolt til Trondstad på Hurum 1369-1418 ridder – kilde "L.S.S."
65 Ivar Bork i Ytre Sogn 1323 – kilde "L.S.S."
66 Thorald Brandsson armeriger 1323-1332 trolig lagmann i Oppland -– kilde "L.S.S." og et diplom i Rigs-Archivet fra 1329
67 Aske Brun og Torgiuls Askasson (se nummer 31)
68 Ogmund Øysteinsson Brunga rådmann i Bergen 1405-1408 – kilde "L.S.S."
69 Arne Brynjulfsson i Hedemark 1358-1359 – kilde "L.S.S."
70 Amund Einarsson i Oslo ca 1300 – kilde "L.S.S." – diplom uten dato
71 Eirik Eilifsson By i Grue i 1321 – kilde "L.S.S."
72 Ogmund Byri i Fister 1296-1302 – kilde "L.S.S." en del beskadiget
73 Tryrik Bæirisjo i Høland på Romerike 1343-1356 – kilde "L.S.S."
74 Peder Christensson lagmann i Hamar eller Oppland 1575-1581 ssonere i Agder – kilde "L.S.S."
Segl 52-74, se her

Segl 75-102, se her
75 Søbjørn Dagsson fra Lier 1388 – kilde "L.S.S."
76 Sæbjørn Dagsson 1407-1424 i Oslo også rådmann – kilde "L.S.S."
77 Jon Reidarsson Darre 1373-1397 i høvedsmann Tønsberghus og Bergenhus med mer – kilde "L.S.S."
78 Halvard Delper 1321 rådmann i Oslo – kilde "L.S.S."
79 Ottar Torsteinsson Drummb 1310 i Nidaros – kilde sigil under diplom
80 Sigleif Dyrassoni Laurdal i Vestfold 1384-1385 - – kilde diplom i Deichmannske bibliotek
81 Eilif Egilsson på Evjen i Støren – kilde "L.S.S."
82 Eilif biskop i Stavanger 1481-1512 – kilde "L.S.S."
83 Eilif – lagmann i Nidaros 1284-1301 – kilde "L.S.S."
84 Tidik Eilifsson i Oslo – kilde "L.S.S."
85 Eirik Eilifsson 1293-1308 lagmann i Bergen – kilde "L.S.S."
86 Pål Einarsson 1308-1321 lagmann i Oslo – kilde "L.S.S."
87 Næskonung Einarsson i Oslo 1383 – kilde "L.S.S."
88 Rafn Einarsson i Bergen 1348 – kilde "L.S.S."
89 Gaute Eiriksson – byfogd i Tønsberg 1416-1436 – kilde "L.S.S."
90 og 91 Erik Eriksson av familien Gyldenhorn 1472-1527 lagmann i Oslo – kilde "L.S.S." og flere steder
92Torgils Eriksson 1350-1374 i Aust Agder rådsmann – kilde "L.S.S."
93 Svein Eiriksson i Nidaros 1391-1405 – kilde "L.S.S." en del beskadiget
94 Ivar Eiriksson i Nidaros 1391-1405 – kilde "L.S.S."
95 Jon Raud Eiriksson i Støren 1344 – kilde "L.S.S."
96 Sigurd Eiriksson 1340-1375 lagmann i Oppland eller Hamar – kilde diplom Universitetets samling og et skadd i "L.S.S."
97 Guttorm Eiriksson 1323-1352 høvedsmann i Sør Gudbrandsdalen – kilde "L.S.S."
98 Erling Eivindsson 1331 -1381 lagmann i Toten, – kilde diplom i Rigs-Archivet
99 Halvard Eivinsson 1361 Ringerike – kilde "L.S.S." beskadiget
100 Einar Eindrisson rådmann i Bergen 1400 ssonere lagmann – kilde "L.S.S." og diplom i Rigs-Archivet
101 Tore Eindridsson på Romerike 1377-1403 – kilde "L.S.S."
102 Tord Eindridsson i Bergen 1325 – kilde "L.S.S."
Segl 75-102, se her

Segl 103-131, se her
103 Orm Alfsson i Bergen 1311 – kilde diplom i Rigs-Archivet
104 Eirik Alfsson lagrettemann i Lom 1436-1452 – diplom på Bjølstad
105 Erling Alfsson i Hardanger midten av 1300-tallet? – kilde diplom eid av O E Holck.
106 Tord i Ambolt i Båhuslen 1339 – kilde diplom i Universitetets samling
107 Sigurd Amundsson i Fåberg 1390-1408 – kilde diplom i Rigs-Archivet og København Universitets samling
108 Øystein Amundsson fra Romerike 1384 kilde diplom i Rigs-Archivet
109 Biking Amundsson i Slidre i Valdres 1326-1333 kilde diplom i Rigs-Archivet og eget diplom
110 Knut Amundsson i Toralfgard i Oslo 1340 kilde diplom Arne Magnusssons samling og Lundhs samling
111 Kolbjørn Amundsson i Vestfold i 1337 kilde København Universitets samling
112 Andres Amundsson (Skanke?) i Hadeland 1497-1507 væpner - kilde diplom Universitets samling
113 Olaf Andresson i Steingard i Nidaros rådmann 1328-1333 – kilde "L.S.S."
114 Gare Andresson på Toten i 1400 - kilde diplom Universitets samling
115 Guttorm Andresson på Skjerve i Romedal på Hedemark 1348-1349 - kilde diplom Universitets samling
116 Amund Andresson lagrettemann i Eidsberg 1443-1452 - kilde diplomer Universitets samling
117Jørund Arnasson til Foss i Hjelmeland 1377-1412
118 Arne Arnasson på Voss 1339-1341 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
119 Arnfinn Arnason på Dale i Haus 1323 og rådmann i Bergen 1338-1341 - kilde diplom i Rigs-Archivet
120 Sigurd Arnason på Eide på Voss 1342 - kilde diplom i Rigs-Archivet
121 Ulf Arnason i Lid på Voss 1342 - - kilde to diplomer tilhørende prost Dahl
122 Bjørn Arnebjørnsson på Voss i 1365
123 Klemet Arnbjørnsson i Romsdalen 1428-1429 - - kilde diplom i Rigs-Archivet
124 Sigurd Andorsson i Kvam i Hafslo 1333-1349 - kilde diplom i Rigs-Archivet, Bergen Kalvskinn
125 Arne (Alfsson?) i Slidre i Valdres 1344 – kilde eget diplom
126 Pål Arnfinnsson i Ytre Kvam på Hafslo 1325-1335
127 Jørund Asbjørnsson på Berge på Voss 1340 - kilde diplom i Rigs-Archivet
128 Torgeir Asbjørnsson 1354-1377 i Ødemark i Borge syssel - kilde diplomer i Universitetets samling.
129 Jon Aslaksson rådmann i Bergen 1379-1380 - kilde diplom i Rigs-Archivet
130 Guttorm Aslaksson lagrettemann i Eidsberg i Borge syssel 1443
131 Gaute Aslaksson 1322-1359 i Sandeherrad i Vestfold og Tønsberg - kilde diplomer i Universitetets samling og hos prost Dahl
Segl 103-131, se her

Segl 132-152, se her
132 Håvard Aslasson i Froen på Follaug 1341 - kilde diplom i Rigs-Archivet
133 Amund Atlasson i Fåberg 1341-1358 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling
134 Jon i Audarud i Rygge i Østfold lagrettemann 1404 – kilde diplom i Universitetets samling
135 Håvard Audunsson 1377-1401 i Håbøl i Smålenene – kilde diplom i Universitetets samling og på Rigesem i Håbøl
136 Asmund Audunsson 1400-1414 rådmann i Oslo – kilde diplom i Universitetets samling
137 Asgeir Halvorsson Bagge i Vestfold
138 Arne Bardarsson 1334 Holmedal i Sunnhordaland - kilde diplom i Rigs-Archivet
139 Andres Bassasson lagrettemann i Hamar 1428 - kilde diplom i Rigs-Archivet
140 Arne Arne Bassasson på Ringanes i Fåberg - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling
141 Gautulf Bendirsson i Oslo 1332 - ilde diplom i Rigs-Archivet
142 Gudbrand Berdorsson i Vik på Sunnmøre 1344 - kilde diplom i Rigs-Archivet
143 Torald Berdorsson lagrettemann 1435-1444 - kilde diplom på Bjølstad
144 Eirik på Berg i Vardal 1344 – kilde diplom eies av Tanberg på Ringerike
145 Arnbjørn Bjarnesson 1343-1347 på Voss
146 Jon Bjarnsson i Bergen 1389 - kilde diplom i Rigs-Archivet
147 Arne Bjarnesoen på Fron i Gudbransdalen 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
148 Torgeir Bjarnesson 1373-1396 på Eiker – kilde diplom i danske selskaps samlinger i København og København Universitetets samling
149 Ivar? Bjørnsson i Bergen 1375 - kilde diplom i Rigs-Archivet
150 Brynjolf Bjørnsson væpner og rådmann 1453-1472 - kilde diplom i Rigs-Archivet
151 Torlak Bjørnsson 1398-1404 i Råde. Kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og København Universitetets samling
152 Roar Bjørnsson i Øyer 1419 – Kilde diplom eies av Randklev
Segl 132-152, se her

Segl 153-182, se her
153 Nikolaus Bjørnsson i Gravdal i Sandsvær 1364 - kilde diplom i Universitetets samling
154 Sigurd Bollenn 1317 på Voss
155 Håvard Botolfsson på Finne på Voss 1389-1438
156 Eivind Bransson på Tjølling i Vestfolg 1415 - kilde diplom i Rigs-Archivet
157 Audun Bransson på Kvale i Slidre 1324-1344 og i Arni Magnussons samlinger
158 Guttorm Brandalfsson i Hafslo 1347-1383 - kilde diplom i Rigs-Archivet
159 Eylif Brynjulfsson i Hardanger 1365
160 Brynjulf Brynjulfsson på Voss 1329-1347
161 Jon Brynjulfsson riksråd og væpner 1309-1343 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
162 Bård Brynjulfsson i Fåberg 1464-1466 – kilde diplom på Harildstad.
163 Olaf Brynjulfsson 1336 i Nordre Gudbrandsdalen. Diplom på Bjølstad.
164 Aslak (Gunnarsson?) i Brødenom i Tønsberg? 1338 – kilde prost Mørchs samlinger
165 Sigurd Dagfinnsson i Hedemark 1335 - kilde diplom i Rigs-Archivet
166 Tofve Danielsson i Follaug 1330-1354 - kilde diplom i Universitetets samling
167 Øystein på Dæli i Vang på Hedemark – kilde diplom eide av Tanberg
168 Amund i Drotninggard rådmann i Bergen 1311-132? - kilde diplom i Rigs-Archivet
169 Einar i Drotninggard i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
170 Halvor Olafsson Duk på Voss 1317-1365
171 og 172 Arnfinn Halvorsson Duk 1348-1386 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
173 Halstein Duk på Voss 1342 - - kilde diplom i Rigs-Archivet
174 Tjostolf Dyrasson 1356 i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
175 Gunnar Eilifsson 1363 i Indre Sogn - kilde diplom i Rigs-Archivet
176 Erengisel Eilifsson rådmann i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
177 Erling Einarsson i Hildugard i Bergen 1360-1380 - kilde diplom i Rigs-Archivet, Arni Magnussons samlinger og diplom eide av Holck.
178 Andres Einarsson lagrettemann i Follaug 1431-1440 - kilde diplom i Universitetets samling
179 Einar Einarsson lagrettemann i Follaug 1431
180 Jon Einarsson i Follaug 1455 - kilde diplom i Universitetets samling
181 Matheus Eindridsson på Voss 1342 - kilde diplom i Rigs-Archivet
182 Arnfinn Eindrisson i Indre Sogn 1348
Segl 153-182, se her

Segl 183-204, se her
183 Alf Eindrisson i Oslo - kilde diplom i Danske Selskaps samlinger I København
184 Loden Eiriksson i Slidre
185 Pål Eiriksson i Oslo 1308-1339 ridder og riksråd
186 Jens Eiriksson på Dyring i Løten 1451-1491 - kilde diplom i Universitetets samling
187 Sigurd Eiriksson på Hedemark 1340-1375 – kilde diplom på Balberg.
188 Billiam Eiriksson på Høine i Slidre 1343-1360 – kilde eget diplom
189 Halvor Eivindsson i Fåberg 1362 – kilde diplom på Bjølstad
190 Jon Eivinsson 1348 lagrettemann på Hedemark - kilde diplom i Rigs-Archivet
191 Jon Ellumsson på Fron 1304 – diplom på Harildstad.
192 Eirik Erlendsson på Finne på Voss 1339-1348
193 Olaf Erlendsson i Hafslo i Sogn 1359
194 Tord Erlendsson 1343-1358 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling om Ringerike og Hallingdal
195 Erling Erlendsson på Fron 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
196 Pål Erelndsson på Roalstad 1345
197 Dagfinn Erlendsson korsbror i Bergen 1375 - kilde diplom i Rigs-Archivet
198 Pål Erlendsson på Toten 1399 - kilde diplom i Rigs-Archivet
199 Ragnvald Erlendsson i Kyrningin i Oslo 1310-1339
200 Karl Erlendsson i Smebølle i Håbøl 1341 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
201 og 202 Hauk Erlendsson lagmann i Gulating og ridder 1294-1334
203 Gaute Erlendsson 1353 i Oslo - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
204 Ingigerd Erlendsdotter 1485
Segl 183-204, se her

Segl 205-228, se her
205 Bjarne Erlingsson til Bjarkøy 1343-1354 ridder
206 Gudbrand Erlingsson i Nidaros 1347 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
207 Bergsvein Erlingsson 1334 rådmann i Oslo
208 Torleif Erlingsson 1426 rådmann i Bergen
209 Jon Borgarsson Falkener rådmann I Bergen 1311-1323 - kilde diplom i Rigs-Archivet
210 Gunthiolf Faste rådmann i Bergen 132? - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
211 Guttorm på Festein i Rygge 1339 - kilde diplom i Rigs-Archivet
212 Peter på Finne på Voss 129?-1319
213-214 Ogmund Finnsson
215 Halvard Finnsson 1380-1417 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og og diplom i Universitetets samlinger
216 Ivar Flemming 1422-1445 væpner - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
217 Einar Olavsson Fluga i Borgesyssel 1449-1483
218 Finnfjell på Folberg i Næs på Romerike - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
219 Erling Folkungson 1333-1340 på Hafslo - kilde diplom i Rigs-Archivet
220 Reidar på Fors i Håbøl 1341 – kilde "L.S.S." beskadiget
221 Peder Frak væpner i Bergen 1488 - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
222 Thidek Fridrp rådmann i Bergen 1412 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
223 Gunnar Ivarsson Gaar på Follaug 1329-1340 – kilde diplom i Universitetets samlinger
224 Torleif på Gaflastad 1342 i Hofs sokn i Tønsberg len – kilde: pastor Mørchs samlinger
225 Sven Galle i Båhuslen ridder 1471-1499 - kilde diplom i Rigs-Archivet
226 Halvard (Kolbjørnsson?) Gamle i Krokstad på Follaug 1330-1333 – kilde diplom i Universitetets samlinger
227 Loden Gardsson på Romerike 1358 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
228 Olav Gast på Follaug i starten av 1400-tallet - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
Segl 205-228, se her

Segl 229-249, se her
229 Håvard (Sigurdsson?) av Gautestad i Romedal på Hedemark 1348 – kilde diplom i Universitetets samlinger
230 Dyri Gautsson på Follaug eller Våler i Smålenene 1345-1348 – kilde diplom i Universitetets samlinger
231 Sigurd Gautsson (Galte?) 1347 skattmester i Bergen 1376
232 Harald på Gihle i Vang på Hedemark 1333 – kilde diplom i Universitetets samlinger
233 Alfinn i Gerdi på Voss 1326-1332
234 Torgeir Germundsson (Bolt?) 1420-1428 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og diplom tilhørende Bergrav Petersson og P A Munch. på Voss 1342
235 Erlend Germundsson på Shetland 1362 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
236 Jon Gest i Tønsberg 1318 og 1322 - kilde diplom i Rigs-Archivet
237 Torstein Gest på Voss 1342 - ilde diplom i Rigs-Archivet
238 Halvard Nikolausson Gibb på Toten 1360 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Deichmannske biblioteks samlinger
239 Trond Gillesson i Ryfylke 1366 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger "L.S.S"
240 Arnbjørn Gislasson på Rykki på Voss 1342-1369 - kilde diplom i Rigs-Archivet
241 Ogmund Gråbein i Rakkestad 1334 – kilde pastor Mørchs samling
242 Arne i Grasgard ridder i Bergen 1293-1312
243 Halvard Asgeirsson Griis på Romerike i 1341 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
244 og 245 Guttorm Gudbransson lagmann i Olso 1351-1380 – kilde "L.S.S"
246 Alf Gudleifsson på Romerike 1377 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
247 Halvard Gudleifsson i Borgesyssel 1369-1376 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og Universitetets samlinger
248 Inge Gudmundsson lagrettemann på Hedemark 1468-1472 – kilde diplom Universitetets samlinger
249 Guttorm Gudmundsson på Romerike 1340 - kilde diplom i Rigs-Archivet
Segl 229-249, se her

Segl 250-281, se her
250 Harald Gudmundsson på Hadeland 1342 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
251 Gudlaug Gudmundsson i Skien 1399 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
252 og 253 Ogmund Gutormsson til Toms i Smålenene, ridder og riksråd 1339-1354
254 Erling Guttormsson på Tomb i Smålene - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
255 Audun Guttormsson 1309 armeriger – kilde "L.S.S."
256 Herbjørn Guttormsson i Bergen 1329 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
257 Håkon Guttormsson i 1333 i Trondheim - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
258 Sigurd Guttormsson på Voss 1376-1380
259 Gunnar Guttormsson i Gudbrandsdalen 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
260 Ingjærd Guttormsson 1347-1361 sysselmann på Toten - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
261 Gunnar Gudulfsson i Borgesyssel 1344 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
262 Brand Gunnarsson lagmann i Tønsberg 1389-1395 – kilde diplom Universitetets samlinger og Deishmannske biblioteks samlinger
263 Alf Gunnarsson på Ringerike 1329-1345 - kilde diplom Universitetets samlinger
264 Olav Gunnarsson på Romerike 13647-1349 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
265 Holte Gunnarsson på Bjarkøy 1363-1371 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
266 Holte Gunnarsson på Romerike 1372 - kilde diplom i Rigs-Archivet med mer
267 Gaute Gunnarsson i Kvændalen ved Oslo rådmann 1334-1339 - kilde diplom Universitetets samlinger
268 Steinar Gunnarsson i Asker 1377 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
269 Torgeir Gunnbjørnsson i Vestfold 1370 – kilde diplom i Deichmannske bibliotek
270 Audi Gunnulfsson i 1387 på Bjarnatveit i Solum ved Skien – kilde diplom tilhørende Jon Aas og Deichmannske bibliotek
271 Pål Gyrdsson væpner 1365-1377 i Asker og Bærum - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
272 Sigurd Gyrdsson 136- 8-1415 lagmann i Skien - kilde diplom i Rigs-Archivet og Deichmannske bibliotek
273 Eivind Gyrdsson lagrettemann i Hamar - kilde diplom Universitetets samlinger
274 Torleif Had i Oslo 1344 - kilde diplom i Rigs-Archivet
275, 276 og 277 Jon Haftorsson ridder
278-279 har ikke kopier av denne siden…
280 Guttorm Haftorsson 1328 i Oslo - kilde diplom i Rigs-Archivet
281 Sigurd Haftorsson var lagmann i Oslo 1348 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Arni Magnussons samlinger
Segl 250-281, se her

Segl 282-302, se her
282 Erik Haftorsson 1321 i Oslo – kilde i Arni Magnussons samlinger
283 Eilif Håvardsson på Hadeland 1370 – kilde eget diplom
284 Andres Håvardsson på Hadeland 1370 - kilde eget diplom
285 Ivar Håvardsson lagrettemann i Våge 1397 – kilde diplom på Bjølstad
286 Tore Håkonsson baron 1273-1318 - kilde diplom i Deichmannske bibliotek
287 Stig Håkonsson til Ranvik i Laurvig 1335
288 Gyrd Håkonsson 1344-1358
289 Magnus Håkonsson 1424 i Bamle – kilde i Arni Magnussons samlinger
290 og 291 Olav Håkonsson til Saltveit i Enebakk på Romerike 1343-1360- – kilde i Arni Magnussons samlinger og diplom tilhørende Tanberg
292 Botolf Håkonsson geistlig 1309-1322 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og i Rigs-Archivet
293 Peter Håkonsson 1356-1359 – diplom i Rigs-Archivet
294 Reidar Håkonsson på Hedemarken 1335 – diplom i Rigs-Archivet
295 Torstein Halgrimsson prost i Bergen 1342 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
296 Odd Hallsson på Voss 1330-1343
297 og 298 Svein Hallsson på Rogn på Voss 1326-1348
299 Torleif Hallsson i Bergen 1334 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
300 Peter Hallasson rådmann i Oslo 1344 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
301 Eyolf Halldorsson på Voss 1330 - diplom i Rigs-Archivet
302 Tore Halldorsson lagmann i Oppland 1302-1323 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
Segl 282-302, se her

torsdag 27. september 2007

Slekter uten kjent tilknytning til Norge

Våpen/segl med tilknytning til Norge ligger HER

Om danske adelsslekter, se her

28 diverse våpen (kilde: Klevenfeldt)
30 diverse våpen (kilde: Klevenfeldt)

Hr. Abraham Brodersen (kilde: Klevenfeldt)
Anders Oelsen (kilde: Klevenfeldt)
Andreas Nielsen (kilde: Pouck)
Anne Gjordsdtr - g. Lange (kilde: Klevenfeldt)
Anne Iversdatter (kilde: Klevenfeldt)
Andreas Sunesen (kilde: Pouck)

Bagge, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Barbra Axelsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Barnekow, Christian (kilde: Klevenfeldt)
Barnevitz, Friderich (kilde: Klevenfeldt)
Barnevitz, Jochum (kilde: Klevenfeldt)
Basse, Hans (kilde: Klevenfeldt)
Basse, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Bassen, Karsten (kilde: Klevenfeldt)
Bech, Lauge (kilde: Klevenfeldt)
Berte Clausdatter (kilde: Klevenfeldt)
(Bjørn), Bjørn Olsen (kilde: Klevenfeldt)
Bjørn, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Blå, Erik Olsen (kilde: Klevenfeldt)
Bodel Eriksdatter (kilde: Klevenfeldt)
Bodil Olsdatter (gift Friis) (kilde: Klevenfeldt)
Brok, Lage (kilde: Klevenfeldt)
Brok, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Brostrup, Jens - monument (Klevenfeldt)
Brostrup, Jens - detalj (Klevenfeldt)
Brostrup - monument "ukjent" (Klevenfeldt)
Brostrup, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Bruce? (kilde: Klevenfeldt)
Brun, Christian (kilde: Klevenfeldt)
Bugge, Hr. (kilde: Klevenfeldt)
Bølle, Margrethe Eriksdatter - mon. (Klevenfeldt)
Børge Bentzen (kilde: Klevenfeldt)
Båd, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)

von Cälo, Arnt (kilde: Klevenfeldt)
Claus Jacobsen (kilde: Klevenfeldt)
Claus Jacobsen (kilde: Klevenfeldt)
Claus Pedersen (kilde: Klevenfeldt)

Daldorf, Henning (kilde: Klevenfeldt)
von Dervisch, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Dorte Maltesdatter (kilde: Klevenfeldt)
Drukken (Eskill Nielssen Snubbe) - kilde: Pouck
Drukken, Nicolai (kilde: Pouck)
Drukken (Niels Hemmingsen D.) - kilde: Pouck
Due, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Dysen, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Da (Daa), Margrete (kilde: Klevenfeldt)

Egeblad, Mertha (kilde: Klevenfeldt)
Eggesidde, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Else Henningsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Esge (kilde: Pouck)

Falk, Jep (kilde: Klevenfeldt)
Faxe, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Friis, Ratlof (kilde: Klevenfeldt)
From, Jacob (kilde: Klevenfeldt)

Galen, Tove (Hr.) (kilde: Klevenfeldt)
Galskyt, Weil (kilde: Klevenfeldt)
Galt, Gjord (kilde: Klevenfeldt)
Geed, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Gjerstrop, Casper (kilde: Klevenfeldt)
Glambech [Glambek] (kilde: Klevenfeldt)
Glambek, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Gleichen?, Erik Waldemar (kilde: Klevenfeldt)
Glob, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Glug, Ascheri (kilde: Pouck)
Glug, Iacobi (kilde: Pouck)
Glug, Ingvari (kilde: Pouck)
Glug, Olai (kilde: Pouck)
greve av Glyten (kilde: Pouck)
Godske, Mogens (kilde: Klevenfeldt)
Godske Mogensen (kilde: Klevenfeldt)
von Greben, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Griis, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Griis, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Grim, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Grupendal, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Grøn (kilde: Klevenfeldt)
Gyldenløve, Hans Uldrik (kilde: Klevenfeldt)
Gyldenstjern, Mourits (kilde: Klevenfeldt)
Gønnge [Gønge] (kilde: Klevenfeldt)

von Habe, Reinholt (kilde: Klevenfeldt)
Hack / Hak (tegn. i farger e Bryske)
Hak, Anders (kilde: Klevenfeldt)
greve av Halland, Niels (kilde: Pouck)
Haltenstalder, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Hans Petersen (kilde: Klevenfeldt)
Hasse, Birgitte (kilde: Klevenfeldt)
Helvig Knudsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Hiull, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Hjulunger, Maren (kilde: Klevenfeldt)
(von) Hobe, Frederik (kilde: Klevenfeldt)
Hogenskiold, Flemming (kilde: Klevenfeldt)
greve Holstein av Ledreborg (kilde: Klevenfeldt)
Hondorff, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Horsens (byen) (Friis Konst)
Hundermark, Markus (kilde: Klevenfeldt)
Hvide, Absolonis (kilde: Pouck)
Hvide, Skjalm (kilde: Pouck)
Hvittenstjerne, Mette (kilde: Klevenfeldt)
Hvitting, Iohannis (kilde: Pouck)
Høcken, Magdalene (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Bo (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Jost (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Margrete (Erich Rosenkrantses) (kilde: Klevenfeldt)
Højer kirke - bårelys (Friis Konst)

Jacob Erlandsen (kilde: Pouck)
Jens Eschelsen (kilde: Klevenfeldt)
Jens Mogensen (kilde: Klevenfeldt)
Jep Jacobsen (Torbesen) (kilde: Klevenfeldt)
Jesper Nielsen (kilde: Klevenfeldt)
Jesper Vognsen (kilde: Klevenfeldt)
Jombas (?), Patries (kilde: Klevenfeldt)
Jon Vikingsen (kilde: Klevenfeldt)
Juliana Jespersdatter (kilde: Klevenfeldt)

Kabel, Inger (kilde: Klevenfeldt)
Kalf, Jep (kilde: Klevenfeldt)
Kalle, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Karen - frue Claus Urne (Klevenfeldt)
Kid, Bodil (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten - fru Skave (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten Gjordsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten Jacobsdatter (gift Lunge) (kilde: Klevenfeldt)
Kjörsing, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Klevenfeldt (kilde: Klevenfeldt)
Knob (kilde: Klevenfeldt)
Knud Alfsen (kilde: Klevenfeldt)
Krabbe (kilde: Klevenfeldt)
Krabbe, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Krag, Børge (kilde: Klevenfeldt)
Krafse, Jesper (kilde: Klevenfeldt)
von Kratz, Wulf G. (kilde: Klevenfeldt)
Krognos, Jytte (kilde: Klevenfeldt)
Krommer, Else (kilde: Klevenfeldt)
Kylle, Poul (kilde: Klevenfeldt)

Land, Hans (hans sønner) (kilde: Klevenfeldt)
Lang, Signe (kilde: Klevenfeldt)
Laurits Ebbesen (kilde: Klevenfeldt)
Lerke, Cornelius (kilde: Klevenfeldt)
von der Leye, Margrete (kilde: klevenfeldt)
Limbek, Berte (kilde: Klevenfeldt)
Limbek, Mette (kilde: Klevenfeldt)
von Lisken, Jørgen Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Lucie Ebbesdatter (kilde: Klevenfeldt)
Lund, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Lund, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Lunov, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Løche (Lykke), Anne (kilde: Klevenfeldt)
Løvenbalk, Laurits (kilde: Klevenfeldt)
Løvenbalk, Peder Eriksen (kilde: Klevenfeldt)

Makebeus, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Mand, Henning (kilde: Klevenfeldt)
Marchman, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Margrete (g. Daa) (kilde: Klevenfeldt)
Margrete Eriksdatter (kilde: Klevenfeldt)
Margrete Isaksdatter (kilde: Klevenfeldt)
(von) Marskalk, Jochum Fr. (kilde: Klevenfeldt)
Marsvin, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Marte Bentsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Meinstrup (Meinsdorf etc), Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Molcken, Berte (kilde: Klevenfeldt)
Mormand, Inger (kilde: Klevenfeldt)
Mormand, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Mule, Nicolai (kilde: Pouck)
Mus, Anne (kilde: klevenfeldt)
Muus, fru Ane (kilde: Klevenfeldt)
Myndel, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Myre, Jacob (kilde: Klevenfeldt)
Måneskjold, Jens (kilde: Klevenfeldt)

Nafvel (Nagel) - kilde: Klevenfeldt
Nafvel, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Navel, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Niels Philipsen (kilde: Klevenfeldt)
Norby, Bent (kilde: Klevenfeldt)

Oldeland, Hans (kilde: Klevenfeldt)
Ove Tagesen (kilde: Klevenfeldt)
Oxe, Johan (kilde: Klevenefldt)
Oxenstierna, Ebba (kilde: Klevenfeldt)

Pappe, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Parsberg, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Parsley, Casper (kilde: Klevenfeldt)
Passow, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Pax, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Bagelsen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Madsen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Pedersen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Turesen (kilde: Klevenfeldt)
Pentz, Uldrik (kilde: Klevenfeldt)
Peter (Petri Iunioris Episcopi) - kilde: Pouck
Peter (Petri Episcopi Arhusiensis) - kilde: Pouck
Pless, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
von Plessen (kilde: Klevenfeldt)
Podebusk (kilde: Klevenfeldt)
Podebusk, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Pogwisch, Wulf (kilde: Klevenfeldt)
Poiske, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Pors (fra Jylland), Hans (kilde: Klevenfeldt)
Pors (av Vrandrup), Berete (kilde: Klevenfeldt)
Portmann, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Preen, Jacob (kilde: Klevenfeldt)

von Qvalen, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Qvitzow, Matias (kilde: Klevenfeldt)

Rafvad, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Rantzow, Paul (kilde: Klevenfeldt)
Ratlof (Ratlou), Sivert (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Jacob (kilde: Klevenefeldt)
Rebing, Pål Tolvsson (kilde: Klevenfeldt)
Rebnetz, Hans Casper (kilde: Klevenfeldt)
Rechhals, Otte (kilde: Klevenfeldt)
Reche, Georg Ernst (kilde: Klevenfeldt)
Rechenberg, Claus (hans) Kirsten (Klevenfeldt)
Rechenberg, Henning (hans) Dorte (Klevenfeldt)
Reckenberg, Konrad (kilde: Klevenfeldt)
Reetz, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Reventlow, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Rinckebusck, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Rodsten, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Roed, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Romel (Ramel), Hans (kilde: Klevenfeldt)
Rosengjedde, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Rosengård, Anna (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Elisabeth (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Karen - detalj (Klevenfeldt)
Rosenvinge, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Rosenvinge, Sten W. (kilde: Klevenfeldt)
Rostrup, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Rotfeld, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Rotkjær, Berete (kilde: Klevenfeldt)
Rud, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Russisk dobbeltørn (seilskipet Shtandart)
Rytter, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Rød, Absolonis (kilde: Pouck)
Rønning, Nils (kilde: Klevenfeldt)
"Rådengård" (Raderad), Karen (kilde: Klevenfeldt)
Råsted, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)

Sandberg, Else (kilde: Klevenfeldt)
Sappe, Albret Albretsen (kilde: Klevenfeldt)
Saxtrup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Schullt, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Serlling, Lauritz (kilde: Klevenfeldt)
Skafve, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Skinckel, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Skinckel, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Skjald (Skrald), Asmus (kilde: Klevenfeldt)
Skjalm, Peter Ebbesen (kilde: Pouck)
Skrallendorf, Berete (kilde: Klevenfeldt)
Skrald (=von Habe?), Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Skraverskov, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Snare, Esbern (kilde: Pouck)
Snechen, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Snubbe, Echilli H. (kilde: Pouck)
Sommer, Oluf (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Fader Nilsson (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Jacob (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Mouritz (kilde: Klevenfeldt)
Spend, Magdalene (kilde: Klevenfeldt)
Stalder, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Stampe, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Steen, Christen (kilde: Klevenfeldt)
Stenfeldt, Bodil (kilde: Klevenfeldt)
Stenow, Helleborg (kilde: Klevenfeldt)
Stifeld, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Stigsen (kilde: Pouck)
Stormvase, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Strangesen, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Stråle, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Stråle, Merete (kilde: Klevenfeldt)
Sture, Svante Stensson (kilde: Klevenfeldt)
Stygge, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Svab, Elisabeth (kilde: Klevenfeldt)
Svale, Ermegård (kilde: Klevenfeldt)
Svendsen, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Sverin, Otte Jacob (kilde: Klevenfeldt)

Tegenhus, Laurits (kilde: Klevenfeldt)
Tidemann, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
von Thien, Christoffer (kilde: Klevenfeldt)
Toke (kilde: Pouck)
Tokesen, Gerhard (kilde: Pouck)
Tott, Anders Stigsen (kilde: Klevenfeldt)
Tott, Anders Stigsen - detalj (Klevenfeldt)
Tott, Evert Stigsen - monument (Klevenfeldt)
Tott, Hans Ågesen (kilde: Klevenfeldt)
Totting, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Tridie-ætten, Knud Sørensen (Klevenfeldt)
Trolle (kilde: Klevenfeldt)

Ud, Mogens (kilde: Klevenfeldt)
Ugerup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (kilde: Pouck)
Ukjent [røde kryssende fuglebein] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [stjerner, drueklase, enhjørning] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [tverrdelt, svanehalser/ring mm] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [tverrdelt, oksehorn, påfuglfjær] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [fabeldyr (lindorm?)] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (ørn) "Hr. Olluf Trudsen" (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (8-oddet stjerne) "Giertrud Stiesdtr osv" (kilde Klevenfeldt)
Ukjent (esel) (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (firedelt, løve, rytter, svane mm) (kilde: Klevenfeldt)
Ulfeldt, Ebbe (kilde: Klevenfeldt)
Ulstrup, Henning (kilde: Klevenfeldt)
Ulvstand, Christenze (kilde: Klevenfeldt)

Venstermand, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Vibe, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Vittrup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Vognsen, Esberni (kilde: Pouck)
Væbner, Christentze (kilde: Klevenfeldt)

Weck, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Westeni, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Wintfeld, Jochum (kilde: Klevenfeldt)
Wirtenberg, Christenze (kilde: Klevenfeldt)
Witferdt (Wiffert?) - (kilde: Klevenfeldt)
Woie, Sofie (kilde: Klevenfeldt)

onsdag 19. september 2007

Håndskriftkatalog for Heraldikk

RIGSARKIVET, København
860. Håndskriftsamlingen, gruppe I, Individuelle samlinger af blandet indhold, alfabetisk ordnet efter personnavne.
– Terkel Klevenfeldt (1710–1777),
– eske 34 O-Q: Christoffer Ornings våpenanetavle: blant annet Mowatt, Orm, Orning, Rustung (Christoffer Trondsson), Koll og, Skanke. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
– eske 50: Alv, prost i Bergen, Orm Borgersson Kafle, biskop Olav i Stavanger, Domkapitlet i Stavanger, biskop Håkon i Stavanger, abbed Olav Eriksen på Halsnøy, biskop Hoskuld Hoskuldsen, abbed Gunnar på Halsnøy. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
– eske 54, segltegninger: Nikolaus Tordsson. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
– eske 55, segltegninger: Erik Amundsson, Erik Torgillsson, Erland Filippsson (Losna-ætten), Ogmund Finnsson (Hesbø-ætten) og Katarine Knutsdotter, Katarine Knutsdotter (annen variant), Toralde Sigurdsson, Gaute Eriksen (Galtung), Jon Smør, lagmann Erlend Gunnarsson, prost Olav i Bergen. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
– eske 67, nr. 1. [gammelt nummer 40.1] Danske og Norske Adelige Familiers Malede Waaben, udtegnede efter Adelenß Portraiter, Stam-böger og andre af dem self indrettede og efterladte tilforladelige Monumenter, curavit Klevenfeldt, hvorefter ved at conferere pluraliteten og sigiller/, da rettede Figurer og corleurer i tiden kand fastsættes. Ere Alphabeticerede: nr. 121 Anna Kruckow. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
- eske 67, (omslag) II Diverse Vaabner: En skissepreget (kladd) våpenbok, paginert ti side 95, inneholder deretter fire upaginerte blad. I hovedsak fire våpen per side, dvs i alt omkring 390 våpen i farger, pluss to sider som i alt inneholder 58 våpen. De fleste våpnene er danske, noen få er norske og noen er tyske. To av sidene ble ved en feiltagelse sprunget over under fotograferingen og vil suppleres senere. Foto: Tore H Vigerust 18/9 2007 (tekst 25-29/9).
- eske 67, (omslag) II Ukendte: kryssende ørnebein, tverrdelt med tre sterner over to drueklaser, fabeldyr trolig lindorm med lang hale, tverrdelt med hvitt over rødt, tverrdelt med hvitt over blått. Foto: Tore H Vigerust 18/9 2007.
– eske 68, nr. 2: Brynjulv Brynjulvsson, Erik Amundsson, Finn Hansson (Kruckow), Gotskalk Samsonsson, Ivar Arnesson, Margrete Pedersdotter, Per Torleivsson, Samson Philippsson, Sylvester Eriksson, Toralde Sigurdsson (?), Jon Vikingsson, Nils Ulfsson, Guttorm Nilsson, biskop Håkon i Stavanger, Olav Engebretsson, Jens Olsson (Bratt), Karen Kristoffer Rustungs hustru, og ukjent (to ormer). Foto: Arne Kvitrud 7/2007.
– eske 68, nr. 3. Danske [og norske] adelige våbner stukne i kobber. Omslag 1 (ca 1900): Danske adelige Vaabner stukne i Kobber. Omslag 2 (ca 1800): 193. Heraldica. 252 [blyant]. Omslag 3 (ca 1780): 156 [rødt]. 57. Vaabner i Kaabere. 364 [blyant]: Adelaer [Adeler], Adelsteen [Adelsten] †, Ahlefeldt, Greve av Ahlefeldt, Ahrenfeld [Arenfeldt], Brochtorf Baron de Scheelenburg [Baron Brockdorff av Scheelenborg], Chevsses, Glambech [Glambek], Gyldenløv [Gyldenløve], Gönnge [Gønge], Greve Holstein av Ledreborg, Klevenfeldt, Lindenrott [Linderot], Nafvel [Nagel], von Plessen, Rosenvinge. Foto: Tore H Vigerust 17.09 2007.
– Jacob Langebek,
– eske XV: Anders Nilsen til Kroken, Hans Kruckow til Sørum, Jørgen Kruckow, Eindrid Erlendsson (Losna-ætten), Erlend Eindridson, Olav Håkonsson, Hans Teiste, biskop Thomas i Stavanger, biskop Olav i Stavanger (2 varianter) og Jon Darre. Foto: Arne Kvitrud 7/2007.

860. Håndskriftsamlingen, gruppe XIII, Individuelle samlinger vedr. Personalhistorie.
– Genealogisk-heraldisk Selskab (1777-1810),
– Generalia 2o (fol.),
- eske 223, nr. 85. Fru Birgitte Knudsdatter Seeblads (norske) Vaabenbog, tillegg: Jens Brun, Peder Jensen "Rantzow", Jørgen Knudsen (Seeblad), Birgitte Knudsdatter Seeblad, ukjent slekt, (lilje) Hans Tidekesens slekt, firbladinger (ukjent person). Tore H Vigerust 2.8 2006.
– eske 225, nr. 102. "Nogle stik av våbener". Kobberstikk, trolig tatt fra Peder Hansen Resens billedatlas "Atlas Danicus" 1677, tavle 45 "Gamle Vaaben udi Soröe Kircke", meddelt ham av dr.med. Pouckdr.med. Pouck i Ribe etter et gammelt manuskript over dansk adel (Hoc insigne cammunicarit mihi Doct: Pouck Medicus Ripensis ex antiqvo M: S: Codice de insignibus Nobilum Danorum): Nr. 1–7 fargekart, 8 Andreas Nielssen, 9 Glug, 10 Snubbe, 11 Drukken, 12 Skjalm Hvide, 13 Toke, 14 Gerhard Tokesen, 15 Drukken (Snubbe), 16 Drukken, 17 Glug, 18 Hvide, 19 Andreas Sunesen, 20 Peter, 21 Niels greve av Halland, 22 Esbern Snare, 23 Esge, 24 Mule, 25 Grå, 26 Stigsen, 27 Butze, 28 Peter Ebbesen Skjalm, 29 Hvitting, 30 Rød, 31 (ukjent), 32 Peter, 33 Glug, 34 Glug, 35 Greve av Glyten, 36 Vognsen, 37 Jacob Erlandsen. Foto: Tore H Vigerust 18.09 2007.
- eske 225, nr. 116. Axel Urnes Våbenbog, tillegg: Tord Degn, Tordenskjold. Foto: Tore H Vigerust 18.9 2007.

mandag 27. august 2007

Våpenbeskrivelser (uten bilde)

Her legges inn beskrivelser av våpen der vi mangler bilde/foto.

Audun Hugleiksson: Førte samme våpenmerke som Sudreimsfolket - ei rose. Kilde: Gustav Storm i H.T. 2R. IV, s. 210.
Bagge, Hans Christenssøn (hans slekt): lagmann Steigen. I svart skjold, en sølv bjelke som er belagt med tre grønne blader. Feltet over bjelken er damaskert. Jfr NST I
(Balchen), Nils Baltersen: Sorenskriver i Namdal 1664-91. Segl i 1666: Skjold: En fortuna med seil, stående på ei kule. Hjelm: To blomster. Kilde: S T Dahl
Basse, Jens: Fogd Inderøy 1626-31. I skjoldet et merke og i stedet for hjelm, et dødningehode med to vinger. Kilde: S T Dahl
(Belter?), Anders Rasmussen: Fogd i Fosen 1647-57. Skjold: Et hjerte. Hjelm: En arm som holder to piler, over skjoldet: ARB. Kilde: S T Dahl
Berg, Henrik: Sogneprest i Fyresdal. Benyttet i 1746 det gamle våpenet til biskop Berg i Oslo (tre fjell), men antakelig uten å ha tilknytning til denne slekta. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Bjarkøy: Bjarne Erlingson - en griff som står på to (vendt mot heraldisk høyre), omkranset av tolv liljer der annenhver er snudd (de sitter på et bånd på innsiden av skjoldkanten). Tegning i NST , se også Wikipedia
Bjørn, Axel Nilsson: Regimentskvartermester og auditør ved 1. Trondhjemske nat inf reg. Skjold: En gående bjørn. Hjelm: En halv bjørn. Kilde: Sverre M. Halbo, NST XI
Blehr - Se her
Blix, Hans Lauritsen: Sogneprest i Bodin. I 1652 en dobbel slange på en stav (ikke merkur). Omskrift: Johan Laur. Blix samt en lat. devise. I 1658-61: Skjold: En buktende slange. Hjelm: En fugl og bokstavene H. B. L. Kilde: S T Dahl
Blix, Mogens Lauritssøn: Sogneprest Trondheim domkirke, død 1629. Skjold: En rose med omskrift "Magnus Blix". Kilde: Ruth Midthun, NST XI
Bogø, Søffren Pedersen: Sorenskriver i Tromsø 1689-1709. Skjold: En kronet tørrfisk. Hjelm: En person som holder en bue og en pil.
Bottolf Eindrideson på Kvam/Finne: Delt skjold, ei halv heraldisk lilje fast på delingen i h høyre felt, to 6-oddete stjerner over hverandre i h venstre felt. Kilde: Ekkja
Buch, Poul: Byfogd i Trondheim 1645-46. Segl: En geitebukk stående på to - spiser av bladene på et tre - omskrift BOKK. Kilde: S T Dahl
Christen Lauritsen: Sorenskriver på N-Møre 1611-25. Segl: Et hjerte med pil igjennom, initialer CLB. Kilde: S T Dahl
Christoffer Andersen: Fogd i Sogn: Ei åtte-kantet stjerne i skjoldet. Kilde: Sollied 1928.
Cicignon: Skjold: Tre naturfargete svanehalser (to over og en under) i blått skjold. Hjelm: En naturfarget svanehals. Jfr NST I
Collett - se Wikipedia
Dass, Jacob Pettersen: Sorenskriver Helgeland. Skjold: En falk med et band rundt halsen. Hjelm: Et tre. Kilde: S T Dahl
Egede, Poul Hansen: Sorenskriver Senja 1686-1706. Skjold: Et tre. Hjelm: En ravn. Kilde: S T Dahl
Erling Einarson i Hildugard: Et snekkesnitt. Kilde: NS
Finne, "familiens segl": To motstilte haner med løftet klo, i udelt skjold og med stjerne mellom vinger på hjelmen. SA - NST XXVII
Finne, Andreas Frederik, sorenskriver i Kolbjørnsvik. Signetring: Stor "F" i skjoldet og med en skjoldholder i bergembetsdrakt. NST XXVII
Finne, Stian Herlofsen, skipsreder i Risør. Var sønn av Andreas (ovenfor) og benyttet samme segl. NST XXVII
Finne, Johan Frederik (samme segl som de to FINNE over her). NST XXVII
Flood: Tre avrevne griffhoder.
Forbech - se her
Friis, Christian Albert: Sorenskriver i Lofoten 1696-1729. Skjold: En arm som holder en hund i band. Hjelm: En halv hund. Kilde: S T Dahl
Gaute Erlingson - baron. To hender som holder en lukket hjelm (som har et kors på toppen) over ei stilisert lilje. Jfr også NST XXXVII
Gaute Isakson Ei stående løve vendt mot h høyre, som holder et sverd loddrett. Jfr også NST XXXVII
Giske/Bjarkøy: Erling Vidkunnson - ei stående løve eller 'leopard' (hodet 'en face') - kroppen vendt mot heraldisk høyre, og som holder et sverd vannrett på skulderen, omkranset av tolv liljer der annenhver er snudd (de sitter på et bånd på innsiden av skjoldkanten). Tegning i NST. Bjarne Erlingson (grandnevø av baronen med samme navn og sønn av førnevnte Erling) førte også dette merket i 1347, og på hjelmen en sittende kronet 'leopardisert' løve holdende et sverd over skulderen (hjelmen) - jfr Heraldisk Tidsskrift Bind 3, nr. 23, 1971, se også Wikipedia
Guttorm Nilsen: Lagmann i Bergen. Tre h liljer, 2, 1, der toppen av liljene peker mot midten av skjoldet i 1531. RA, Kjeldeskr
Hane, Jøran Johanson, adlet (i Sverige) ca 1560, våpen: En mot høyre vendt, hvit hane med rød rode i kloen i udelt skjold.
Hans Sigvardsen: Sogneprest i domkirken i Trondheim 1585-93. Segl i 1589: Innsvinget skjold med en bred skrå strek diagonalt, på hver side av denne er det en rose. Kilde: S T Dahl
Hendrich Jørgensen: Sogneprest i Stadsbygd 1665-88. Skjold: To krysslagte trestubber. Hjelm: En gull lilje. Kilde: Erlandsen/S T Dahl
Herlaug Pedersen: Et kamskjell i 1432. Kilde: RA, Kjeldeskr.
Hestbø: Skjold: En vinget pilespiss eller såkalt "stråle". Hjelm: En oppreist vinget pilespiss. Kilde: NST I
Heyerdahl - se Wikipedia
Hind, Jens Pedersen: Sorenskriver Senja 1648-86. Hans ring viser to korslagte ben med et dødningehode hvorfra det vokser opp tre blomster. Kilde: Lysaker/Dahl
Hjort, Peder Madsen: Rådmann i Trondheim 1657-60. Skjold: En hjort som springer ut fra et tre mot høyre. Hjelm: Et hjortehode. Kilde: S T Dahl
Holberg, Ludvig: se Wikipedia
Holte Jonsen: Ei 5-oddet stjerne under en sparre i 1426. Kilde RA, Kj.skr.
Høeg, Rasmus Jørgensen: Fogd Inderøy 1684-96. Segl i 1689: En fugl med utslåtte vinger (hauk?). Kilde: S T Dahl
Håvard Bottolfsen på Finne: Delt skjold, to stjerner el roser over hverandre i h venstre felt, ei halv heraldisk lilje fast på delingen i h venstre felt, jfr også farens segl (kilde: RA, Kj.skr.)
Isak Gauteson - baron. Ei stående løve som holder en vinget pil mot h høyre. Jfr også NST XXXVII
Jesper Hansen: Fogd på Helgeland - fogd på Kaupanger. Segl: En mot høyre vendt væpnet arm med sverd og fullt navn eller bare J.H.S. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Juel, Jens Thomassen: Sogneprest i Tingvoll og prost Nordmøre. Førte Bølge-Juulenes våpen, men hadde antakelig navnet fra Gyl. Bror av Povel under her. Kilde: Trygve Sundt
Juel, Povel Thomassen: Prokurator mm - avrettet for landssvik. Hadde antakelig navnet fra Gyl på Nordmøre. Skjold: Et hjul. Hjelm: Tre blomster. Seinere Skjold: 4 felter, et hjul i felt 1 og 4, tre liljer i felt 2 og 3. Hjelm: En halv løve mellom to vesselhorn. Kilde: Trygve Sundt
Kielland se Wikipedia
Klüver se Wikipedia
Krag, Peder Simonssøn: I Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene, Andet Binds Første Hefte finnes følgende på side 169: Simenson "Peter Simensen, Herr Gebles Fader, førte en Sølv Skiold med en blaa Bielke, belagt med tre sexoddede Guld Stierner, og i øverste Feldt, tre med Spidserne mot høire jevnsides satte Guld Halv-Maaner. (Hirtzh) Tab. XXVI, No. 107"
(Krag), Simon Jakobsen: N S T Bind I side 229. Gamle ætter i Sogn. av Henning Sollid. Kilde angis senere med: H. S."Slegten Krag er en av de gamle norske adelsslegter som gjennem geistlig stand overlevet det 16. århundrede. Den første mann av slegten er Simon Jakobssøn Krag, raadmann i Bergen i 1550 aarene og død før 1562. Han førte slegtsvaabenet, 3 halvmaaner over en bjelke, og bokstavene S. C.
Laurits Frantssøn - sogneprest i Nannestad. "en fembladet rose på en dexter skråbjelke over et hjerte horisontalt gjennomboret av en pil". Kilde: J. F. Anker Solem i NST XXXVIII
Lunge, Vincent: To vesselhorn i skjoldet og to vesselhorn på hjelmen. RA, Kjeldeskr..
Lystrup (og Tordenstierne): Skjold: Tverrdelt, sølv over og svart under, midt i skjoldet (plassert midt over delingen) en femoddet stjerne, som har motsatte farver (svart/sølv) - tre spisser i øverste felt og to i nedre. Hjelm: To vesselhorn delt av sølv og svart. Mellom hornene samme stjerne som i skjoldet. Jfr NST I
Løffberg, Lauritz Hansen: Fogd i Tromsø 1669-90. Skjold: Et anker. Hjelm: En hånd med et sverd. Kilde: S T Dahl
Meldal, Anders Steensen: Prest. Skjold: En sittende bjørn på toppen av et fjell, vendt mot (heraldisk) høyre med et bladløst tre foran og det samme bak. Hjelm: Et løvtre. Kilde: Krag
Meldal, Steen Evensen: Sogneprest i Meldal 1657-80. Segl: En hodeskalle hvorfra det vokser noen blomster. Kilde: S T Dahl
Mohrsen, Christopher Johan: Stiftamtskriver i Bergen. Skjold: Et sverd som peker rett opp. Hjelm: Et sverd som peker rett opp, mellom to utslåtte vinger.
Moltke - se her
Moss, Rasmus: Sorenskriver i Namdal 1698-1733. Segl: En hodeskalle med blomster på toppen. Kilde: S T Dahl
Munk, Henning Guttormssøn: Kongens ombudsmann i Nordre Gudbrandsdalen. Segl 1461: En bøyd arm med lukket hand. Kilde: S.H.Finne-Grønn
Munthe af Morgenstierne se Wikipedia
Norbagge: Skjold: En halv sølv enhjørning i blått skjold. Hjelm: En sølv enhjørning. Jfr NST I
(Oxe) Elling Pedersen: Sprest til Rødøy 1540-76. Segl i 1535 som kannik: Et oksehode med bokstavene EP. Kilde S T Dahl
Paaske, Christopher Lauritsen: Sogneprest Melhus 1618-25. Skjold: Tre liljer - to mindre over en stor. Kilde: S T Dahl
Parelius: Gammelt slektssignet: Et aks, 3 soler og en delfin rundt en stor P. Dvs Par Helios, gresk=nær solen. Kilde: Nils Parelius, NST XI
(Parelius) Claus Corneliussen (sogneprest i Borgund): Hans bumerke er gjengitt i L. Strømme: "Sunnmørske bumerker". Kilde: NST XIV
Riber, Anders Nielsen (sorenskriver i Fosen): Åttekantet segl. Skjold: 1 hjerte gjennomboret av 2 kryssende piler i nedre halvpart og 3 stilkede blomster i vifteform i øverste halvpart. Over skjoldet: ANR. Kilde: NST XIX
Riedeman, Johan Gustav (generalauditør og justisråd). Segl: En mot (heraldisk) høyre ridende mannsperson som i sin høyre hånd holder en gjenstand (stjerne?) og på hjelmen en stjerne mellom to vinger. Kilde: N. Hjorth i NST XXVII
Riedeman, Johan Gustav (toller i Arendal). Segl som faren (over) - samme kilde.
Rosing, Rasmus: Våpen iflg sønnesønnen: Skjold: En sølv rose inni en brun krans av blader og torner i blått. Hjelm: En arm som holder en sølv rose. Kilde: S T Dahl
Rømer - den yngre: Skjold: Venstre skrådelt av sølv og svart. Hjelm: To vesselhorn av samme farge, dvs hvert horn delt av sølv og svart. Jfr NST I
Samson Engebretsen til "Finde": 1 heraldisk lilje, jfr Sollied 1928
Sigvat av Leirholar (Kvien) - ridder: Tre gullsverd på skrå på blå bunn omkranset av en bord med heraldiske liljer, jfr kommunevåpenet til Vang kommune (Valdres)
Simon Svendsen: Rådmann i Trondheim 1520-52. Skjold: To trekanter med spissen mot hverandre. Hjelm: En stjerne. Kilde: S T Dahl
Skonning, Frandts: Rådmann i Trondheim 1572-79. Segl 1572, innsvinget skjold med tre rundinger, trolig roser, over står FR. Kilde: S T Dahl
Stabbel, Peder (toller) segl 1618: 1 blomst(?) + PHS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Bastian (sogneprest): 1 fugl sitter på 1 anker + BCST. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Christian (havnefogd) i 1789: 1 seilskip på sjøen + CS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Lauritz B.: (borgermester i T.heim 1644-69): 1 dødningeskalle over 2 korslagte ben under 1 kors omslynget av en slange med omskrift LAVRIDTS BASTIANS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabel, Tobias B. (i 1713): 1 "oppspendt" ørn med utslåtte vinger og sprikende ben og hodet vendt mot heraldisk venstre, på hjelmen 2 påfuglfjær(?) + TS. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Bastian Larsen (kommandant Blaker skanse): Hans våpen + BLS på to lysskilter av messing, nå i Norsk Folkemuseum. Kilde: NST XIII
Stabell, Christian (reg.feltskjær): 1 fortuna både på skjold og hjelm. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Christian B. (Rådmann): 1 svane med krum hals og utslåtte vinger + CHB. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
Stabell, Claus B. (fogd i Skedsmo): 1 fugl sittende på 1 gren. Kilde: NST XIII
Stapel, Hans: segl i 1507: 1 bumerke + omskrift: Hans Stapel. Kilde: ”Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950” av major A. ST. Castberg
(Staur), Peder Henriksen: Fogd i Gauldal 1614-16. Skjold: Liggende trestubbe. Kilde: S T Dahl
Strømmer, Peder Danielsen: Sogneprest Rødøy 1677-1714. Segl: En hånd fra høyre med et hjerte i håndflaten. I stedet for hjelm, en hodeskalle og bokstavene PDS. Kilde: S T Dahl
Sudreim - den eldre: Skjold: En rose (antakelig rød rose i gull). Hjelm: 10 faner (det førte Jon Haftorssøn i sitt segl fra 1336), men dette kan variere. Kilde: NST I
Sunniva Eindridesdatter: Skjold: 1 heraldisk lilje, jfr Ekkja.
Svale: En flygeferdig stående svart svale (utslåtte vinger) i blått skjold. Jfr NST I
Tordenstierne (og Lystrup): Skjold: Tverrdelt, sølv over og svart under, midt i skjoldet (plassert midt over delingen) en femoddet stjerne, som har motsatte farver (svart/sølv) - tre spisser i øverste felt og to i nedre. Hjelm: To vesselhorn delt av sølv og svart. Mellom hornene samme stjerne som i skjoldet. Jfr NST I
Treschow se Wikipedia
Venjum, Lasse: To stående "løse" vinger vendt mot hverandre i skjoldet. På hjelmen en mot h venstre vendt stående vinge (veng). Kilde: Hirtzholm.
Vogt se Wikipedia
Wind, Nils Olufsen: Sorenskriver Inderøy 1680-1709. Segl i 1689: Skjold: Et dødningehode over to korslagte ben. Hjelm: Et timeglass. Kilde: S T Dahl
Wisløff, Nils Thommesen: Not. publicus i T.heim 1684-1700. Segl i 1700: Kongemonogram øverst, i midten en fugl (trane?) og i omskrift: "N T Wisløff Notarius Nidaroensis" Kilde: S T Dahl