torsdag 27. september 2007

Slekter uten kjent tilknytning til Norge

Våpen/segl med tilknytning til Norge ligger HER

Om danske adelsslekter, se her

28 diverse våpen (kilde: Klevenfeldt)
30 diverse våpen (kilde: Klevenfeldt)

Hr. Abraham Brodersen (kilde: Klevenfeldt)
Anders Oelsen (kilde: Klevenfeldt)
Andreas Nielsen (kilde: Pouck)
Anne Gjordsdtr - g. Lange (kilde: Klevenfeldt)
Anne Iversdatter (kilde: Klevenfeldt)
Andreas Sunesen (kilde: Pouck)

Bagge, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Barbra Axelsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Barnekow, Christian (kilde: Klevenfeldt)
Barnevitz, Friderich (kilde: Klevenfeldt)
Barnevitz, Jochum (kilde: Klevenfeldt)
Basse, Hans (kilde: Klevenfeldt)
Basse, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Bassen, Karsten (kilde: Klevenfeldt)
Bech, Lauge (kilde: Klevenfeldt)
Berte Clausdatter (kilde: Klevenfeldt)
(Bjørn), Bjørn Olsen (kilde: Klevenfeldt)
Bjørn, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Blå, Erik Olsen (kilde: Klevenfeldt)
Bodel Eriksdatter (kilde: Klevenfeldt)
Bodil Olsdatter (gift Friis) (kilde: Klevenfeldt)
Brok, Lage (kilde: Klevenfeldt)
Brok, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Brostrup, Jens - monument (Klevenfeldt)
Brostrup, Jens - detalj (Klevenfeldt)
Brostrup - monument "ukjent" (Klevenfeldt)
Brostrup, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Bruce? (kilde: Klevenfeldt)
Brun, Christian (kilde: Klevenfeldt)
Bugge, Hr. (kilde: Klevenfeldt)
Bølle, Margrethe Eriksdatter - mon. (Klevenfeldt)
Børge Bentzen (kilde: Klevenfeldt)
Båd, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)

von Cälo, Arnt (kilde: Klevenfeldt)
Claus Jacobsen (kilde: Klevenfeldt)
Claus Jacobsen (kilde: Klevenfeldt)
Claus Pedersen (kilde: Klevenfeldt)

Daldorf, Henning (kilde: Klevenfeldt)
von Dervisch, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Dorte Maltesdatter (kilde: Klevenfeldt)
Drukken (Eskill Nielssen Snubbe) - kilde: Pouck
Drukken, Nicolai (kilde: Pouck)
Drukken (Niels Hemmingsen D.) - kilde: Pouck
Due, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Dysen, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Da (Daa), Margrete (kilde: Klevenfeldt)

Egeblad, Mertha (kilde: Klevenfeldt)
Eggesidde, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Else Henningsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Esge (kilde: Pouck)

Falk, Jep (kilde: Klevenfeldt)
Faxe, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Friis, Ratlof (kilde: Klevenfeldt)
From, Jacob (kilde: Klevenfeldt)

Galen, Tove (Hr.) (kilde: Klevenfeldt)
Galskyt, Weil (kilde: Klevenfeldt)
Galt, Gjord (kilde: Klevenfeldt)
Geed, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Gjerstrop, Casper (kilde: Klevenfeldt)
Glambech [Glambek] (kilde: Klevenfeldt)
Glambek, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Gleichen?, Erik Waldemar (kilde: Klevenfeldt)
Glob, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Glug, Ascheri (kilde: Pouck)
Glug, Iacobi (kilde: Pouck)
Glug, Ingvari (kilde: Pouck)
Glug, Olai (kilde: Pouck)
greve av Glyten (kilde: Pouck)
Godske, Mogens (kilde: Klevenfeldt)
Godske Mogensen (kilde: Klevenfeldt)
von Greben, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Griis, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Griis, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Grim, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Grupendal, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Grøn (kilde: Klevenfeldt)
Gyldenløve, Hans Uldrik (kilde: Klevenfeldt)
Gyldenstjern, Mourits (kilde: Klevenfeldt)
Gønnge [Gønge] (kilde: Klevenfeldt)

von Habe, Reinholt (kilde: Klevenfeldt)
Hack / Hak (tegn. i farger e Bryske)
Hak, Anders (kilde: Klevenfeldt)
greve av Halland, Niels (kilde: Pouck)
Haltenstalder, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Hans Petersen (kilde: Klevenfeldt)
Hasse, Birgitte (kilde: Klevenfeldt)
Helvig Knudsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Hiull, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Hjulunger, Maren (kilde: Klevenfeldt)
(von) Hobe, Frederik (kilde: Klevenfeldt)
Hogenskiold, Flemming (kilde: Klevenfeldt)
greve Holstein av Ledreborg (kilde: Klevenfeldt)
Hondorff, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Horsens (byen) (Friis Konst)
Hundermark, Markus (kilde: Klevenfeldt)
Hvide, Absolonis (kilde: Pouck)
Hvide, Skjalm (kilde: Pouck)
Hvittenstjerne, Mette (kilde: Klevenfeldt)
Hvitting, Iohannis (kilde: Pouck)
Høcken, Magdalene (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Bo (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Jost (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Høg, Margrete (Erich Rosenkrantses) (kilde: Klevenfeldt)
Højer kirke - bårelys (Friis Konst)

Jacob Erlandsen (kilde: Pouck)
Jens Eschelsen (kilde: Klevenfeldt)
Jens Mogensen (kilde: Klevenfeldt)
Jep Jacobsen (Torbesen) (kilde: Klevenfeldt)
Jesper Nielsen (kilde: Klevenfeldt)
Jesper Vognsen (kilde: Klevenfeldt)
Jombas (?), Patries (kilde: Klevenfeldt)
Jon Vikingsen (kilde: Klevenfeldt)
Juliana Jespersdatter (kilde: Klevenfeldt)

Kabel, Inger (kilde: Klevenfeldt)
Kalf, Jep (kilde: Klevenfeldt)
Kalle, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Karen - frue Claus Urne (Klevenfeldt)
Kid, Bodil (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten - fru Skave (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten Gjordsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Kirsten Jacobsdatter (gift Lunge) (kilde: Klevenfeldt)
Kjörsing, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Klevenfeldt (kilde: Klevenfeldt)
Knob (kilde: Klevenfeldt)
Knud Alfsen (kilde: Klevenfeldt)
Krabbe (kilde: Klevenfeldt)
Krabbe, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Krag, Børge (kilde: Klevenfeldt)
Krafse, Jesper (kilde: Klevenfeldt)
von Kratz, Wulf G. (kilde: Klevenfeldt)
Krognos, Jytte (kilde: Klevenfeldt)
Krommer, Else (kilde: Klevenfeldt)
Kylle, Poul (kilde: Klevenfeldt)

Land, Hans (hans sønner) (kilde: Klevenfeldt)
Lang, Signe (kilde: Klevenfeldt)
Laurits Ebbesen (kilde: Klevenfeldt)
Lerke, Cornelius (kilde: Klevenfeldt)
von der Leye, Margrete (kilde: klevenfeldt)
Limbek, Berte (kilde: Klevenfeldt)
Limbek, Mette (kilde: Klevenfeldt)
von Lisken, Jørgen Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Lucie Ebbesdatter (kilde: Klevenfeldt)
Lund, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Lund, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Lunov, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Løche (Lykke), Anne (kilde: Klevenfeldt)
Løvenbalk, Laurits (kilde: Klevenfeldt)
Løvenbalk, Peder Eriksen (kilde: Klevenfeldt)

Makebeus, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Mand, Henning (kilde: Klevenfeldt)
Marchman, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Margrete (g. Daa) (kilde: Klevenfeldt)
Margrete Eriksdatter (kilde: Klevenfeldt)
Margrete Isaksdatter (kilde: Klevenfeldt)
(von) Marskalk, Jochum Fr. (kilde: Klevenfeldt)
Marsvin, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Marte Bentsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Meinstrup (Meinsdorf etc), Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Molcken, Berte (kilde: Klevenfeldt)
Mormand, Inger (kilde: Klevenfeldt)
Mormand, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Mule, Nicolai (kilde: Pouck)
Mus, Anne (kilde: klevenfeldt)
Muus, fru Ane (kilde: Klevenfeldt)
Myndel, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Myre, Jacob (kilde: Klevenfeldt)
Måneskjold, Jens (kilde: Klevenfeldt)

Nafvel (Nagel) - kilde: Klevenfeldt
Nafvel, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Navel, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Niels Philipsen (kilde: Klevenfeldt)
Norby, Bent (kilde: Klevenfeldt)

Oldeland, Hans (kilde: Klevenfeldt)
Ove Tagesen (kilde: Klevenfeldt)
Oxe, Johan (kilde: Klevenefldt)
Oxenstierna, Ebba (kilde: Klevenfeldt)

Pappe, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Parsberg, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Parsley, Casper (kilde: Klevenfeldt)
Passow, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Pax, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Bagelsen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Madsen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Pedersen (kilde: Klevenfeldt)
Peder Turesen (kilde: Klevenfeldt)
Pentz, Uldrik (kilde: Klevenfeldt)
Peter (Petri Iunioris Episcopi) - kilde: Pouck
Peter (Petri Episcopi Arhusiensis) - kilde: Pouck
Pless, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
von Plessen (kilde: Klevenfeldt)
Podebusk (kilde: Klevenfeldt)
Podebusk, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Pogwisch, Wulf (kilde: Klevenfeldt)
Poiske, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Pors (fra Jylland), Hans (kilde: Klevenfeldt)
Pors (av Vrandrup), Berete (kilde: Klevenfeldt)
Portmann, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
Preen, Jacob (kilde: Klevenfeldt)

von Qvalen, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Qvitzow, Matias (kilde: Klevenfeldt)

Rafvad, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Rantzow, Paul (kilde: Klevenfeldt)
Ratlof (Ratlou), Sivert (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Ravnsberg, Jacob (kilde: Klevenefeldt)
Rebing, Pål Tolvsson (kilde: Klevenfeldt)
Rebnetz, Hans Casper (kilde: Klevenfeldt)
Rechhals, Otte (kilde: Klevenfeldt)
Reche, Georg Ernst (kilde: Klevenfeldt)
Rechenberg, Claus (hans) Kirsten (Klevenfeldt)
Rechenberg, Henning (hans) Dorte (Klevenfeldt)
Reckenberg, Konrad (kilde: Klevenfeldt)
Reetz, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Reventlow, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Rinckebusck, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Rodsten, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Roed, Ingeborg (kilde: Klevenfeldt)
Romel (Ramel), Hans (kilde: Klevenfeldt)
Rosengjedde, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Rosengård, Anna (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Elisabeth (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Rosensparre, Karen - detalj (Klevenfeldt)
Rosenvinge, Henrik (kilde: Klevenfeldt)
Rosenvinge, Sten W. (kilde: Klevenfeldt)
Rostrup, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Rotfeld, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Rotkjær, Berete (kilde: Klevenfeldt)
Rud, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Russisk dobbeltørn (seilskipet Shtandart)
Rytter, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Rød, Absolonis (kilde: Pouck)
Rønning, Nils (kilde: Klevenfeldt)
"Rådengård" (Raderad), Karen (kilde: Klevenfeldt)
Råsted, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)

Sandberg, Else (kilde: Klevenfeldt)
Sappe, Albret Albretsen (kilde: Klevenfeldt)
Saxtrup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Schullt, Jørgen (kilde: Klevenfeldt)
Serlling, Lauritz (kilde: Klevenfeldt)
Skafve, Maren (kilde: Klevenfeldt)
Skinckel, Anders (kilde: Klevenfeldt)
Skinckel, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Skjald (Skrald), Asmus (kilde: Klevenfeldt)
Skjalm, Peter Ebbesen (kilde: Pouck)
Skrallendorf, Berete (kilde: Klevenfeldt)
Skrald (=von Habe?), Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Skraverskov, Sofie (kilde: Klevenfeldt)
Snare, Esbern (kilde: Pouck)
Snechen, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Snubbe, Echilli H. (kilde: Pouck)
Sommer, Oluf (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Fader Nilsson (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Jacob (kilde: Klevenfeldt)
Sparre, Mouritz (kilde: Klevenfeldt)
Spend, Magdalene (kilde: Klevenfeldt)
Stalder, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Stampe, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Steen, Christen (kilde: Klevenfeldt)
Stenfeldt, Bodil (kilde: Klevenfeldt)
Stenow, Helleborg (kilde: Klevenfeldt)
Stifeld, Karen (kilde: Klevenfeldt)
Stigsen (kilde: Pouck)
Stormvase, Erik (kilde: Klevenfeldt)
Strangesen, Niels (kilde: Klevenfeldt)
Stråle, Margrete (kilde: Klevenfeldt)
Stråle, Merete (kilde: Klevenfeldt)
Sture, Svante Stensson (kilde: Klevenfeldt)
Stygge, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Svab, Elisabeth (kilde: Klevenfeldt)
Svale, Ermegård (kilde: Klevenfeldt)
Svendsen, Morten (kilde: Klevenfeldt)
Sverin, Otte Jacob (kilde: Klevenfeldt)

Tegenhus, Laurits (kilde: Klevenfeldt)
Tidemann, Sissel (kilde: Klevenfeldt)
von Thien, Christoffer (kilde: Klevenfeldt)
Toke (kilde: Pouck)
Tokesen, Gerhard (kilde: Pouck)
Tott, Anders Stigsen (kilde: Klevenfeldt)
Tott, Anders Stigsen - detalj (Klevenfeldt)
Tott, Evert Stigsen - monument (Klevenfeldt)
Tott, Hans Ågesen (kilde: Klevenfeldt)
Totting, Ellen (kilde: Klevenfeldt)
Tridie-ætten, Knud Sørensen (Klevenfeldt)
Trolle (kilde: Klevenfeldt)

Ud, Mogens (kilde: Klevenfeldt)
Ugerup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (kilde: Pouck)
Ukjent [røde kryssende fuglebein] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [stjerner, drueklase, enhjørning] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [tverrdelt, svanehalser/ring mm] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [tverrdelt, oksehorn, påfuglfjær] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent [fabeldyr (lindorm?)] (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (ørn) "Hr. Olluf Trudsen" (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (8-oddet stjerne) "Giertrud Stiesdtr osv" (kilde Klevenfeldt)
Ukjent (esel) (kilde: Klevenfeldt)
Ukjent (firedelt, løve, rytter, svane mm) (kilde: Klevenfeldt)
Ulfeldt, Ebbe (kilde: Klevenfeldt)
Ulstrup, Henning (kilde: Klevenfeldt)
Ulvstand, Christenze (kilde: Klevenfeldt)

Venstermand, Kirsten (kilde: Klevenfeldt)
Vibe, Peder (kilde: Klevenfeldt)
Vittrup, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Vognsen, Esberni (kilde: Pouck)
Væbner, Christentze (kilde: Klevenfeldt)

Weck, Claus (kilde: Klevenfeldt)
Westeni, Dorte (kilde: Klevenfeldt)
Wintfeld, Jochum (kilde: Klevenfeldt)
Wirtenberg, Christenze (kilde: Klevenfeldt)
Witferdt (Wiffert?) - (kilde: Klevenfeldt)
Woie, Sofie (kilde: Klevenfeldt)

Ingen kommentarer: