søndag 25. november 2007

Gerhard Munthe - segltegninger

Munthe Gerhard: Heraldisk-historiske Optegnelser eller tillæg og Rettelser til det av ”Det danske genealogiske – heraldiske selskap” fra 1782 til 1813 utgivne Adels-Lexicon, Samlinger til det norske folks språk og historie, Kristiania, 1835ff. Når det står kilde "L.S.S." så betyr det nok Lundhs Sigill-Samling"
Se ellers hovedsida for HERALDIKK her

Segl 1-29, se her
1 Jon eller Jønnes Aborsson nevnt 1336-1347 – kilde professor Lundh
2 Thord Eriksson Agathon eller Agatonne nevnt 1311-1322 – kilde "L.S.S."
3 Karine Alfsdotter til Grefsing i Næs prestegjeld 1534 - kilde diplom i Riksarkivet
4. Thorgard Alfsson – nevnt 1404-1408 – kilde "L.S.S."
5. Olaf Alfssonn - nevnt 1347-1376 – kilde "L.S.S."
6. Ivar Alfsson lagmann i Valdres – kilde "L.S.S."
7. Matios eller Mathias Alfsson 1331-1323 trolig Matias Lautin fra Ullensaker -– kilde "L.S.S."
8 Håkon Amundsson 1380 – kilde løse sigiller etter presten Mørch i Hurum
9 Erik Amundsson lagmann i Trondheim 1466-1497 – kilde "L.S.S."
10 og 11 Erling Amundsson baron under Håkon V 1395-1416 – kilde "L.S.S."
12 Trond Amundsson 1431 Oslo stift - kilde "L.S.S."
13 Ivar Andersson i Nidaros, 1338-1442 – kilde "L.S.S."
14 Arne Andorsson i Melhus 1338-1359 – kilde "L.S.S."
15 Paal Andresson i Hedemark fra 1345 – kilde "L.S.S."
16 Amund Andresson i Borgesyssel 1433-1443 – kilde "L.S.S."
17 Jogrim Andresson i Bergen 1427 – kilde "L.S.S." meget beskadiget
18 Jon Andresson 1329 borger i Oslo – kilde "L.S.S."
19 Paal Andurd i Lom 133-1346 – kilde "L.S.S."
20 Thomas Arland i Shetland 1369 – kilde "L.S.S."
21 Sigleif Arnasson i Borgesyssel 1398- 1412 – kilde "L.S.S."
22 Nikolaus Arnasson 1399-1405 i Gudbrandsdalen – kilde "L.S.S."
23 Jon Arnasson 1358 og 1359 rådmann i Oslo - – kilde "L.S.S."
24 Serqvir Arnasson lagmann i Trondheim 1325-1354 – kilde "L.S.S."
25 Jon Arnessn væpner i Oslo eller Follaug 1395-1415 – kilde "L.S.S."
26 Asbjørn Arnasson klerk i Oslo bispedømme 1325-1332
27 Øystein Arnesson ridder 1309-1323 – kilde "L.S.S."
28 Thorkel Arnulfsson i Haslum i Akershus – kilde "L.S.S."
29 Benkt Arnvidsson væpner 1436-1437 – kilde "L.S.S."
Segl 1-29, se her

Segl 31-51, se her
31 Nils Asbjørnsson lagrettemann i Oslo 1443 – kilde "L.S.S."
32 Thorbjørn Asgrimsson lagmann i Oslo 1382-1389 – kilde "L.S.S."
33 Thorgiuls Aslaksson væpner og lagmann i Oslo, 1439-1468 – kilde "L.S.S."
34 Aslak Aslaksson i Borgesyssel og Oslo 1377-1413 – kilde "L.S.S."
35 Olav Askelsson 1390-1423 i Borresta d i Odalen – kilde "L.S.S."
36 Guttorm Aslaksson lagrettemann i Eidsberg 1443-1451 – kilde "L.S.S."
37 Steinar Aslaksson i Spydeberg 1432-1434 – kilde "L.S.S."
38 Eivind Astasson i Spydeberg 1432-1434 – kilde "L.S.S."
39 Sigurd Asulfsson i Bergen 1377-1389 – kilde "L.S.S." og et diplom Rigs-Archivet
40 Gunulf Audasson 1399-1410 – kilde "L.S.S."
41 Aslak Audunsson av våpen 1399-1421 – kilde "L.S.S."
42 Bjarne Audunsson 1343 – kilde "L.S.S."
43 Bjørn Aulfivsson 1308 – i diplom i det danske selskaps samlinger i København
44 Bjørn Olafsson Bagge 1432 i Steigen – kilde "L.S.S."
45 Boden Balldershol 1355-1358 – kilde diplom i Rigs-Archivet og "L.S.S."
46 Svein Bardarsson fra Ytre Sogn 1323 – kilde "L.S.S."
47 Henrik Baseum i Nidaros – kilde "L.S.S."
48 Arne (Serksson?) Batur 1303 – kilde "L.S.S."
49 Bergsvein 1355 – kilde "L.S.S."
50 Arne Bertilsson i Trondheim 1503
51 Svein Bjarnasson fra Folloug 1348
Segl 31-51, se her

Segl 52-74, se her
52 Bård Bjarnason 1339-1349 – kilde "L.S.S."
53 Jon Bjarnason 1397-1398 – kilde "L.S.S."
54 Ivar Bjarnason 1342-1348 i Nidaros eller Verdalen – kilde "L.S.S."
55 Jon Bjarnsson i Oslo eller Folloug 1348-1384 – kilde "L.S.S."
56 Gare Bjarnason i Folloug 1348 – kilde "L.S.S."
57 Daniel Ottesson Bildh til Hafslund – kilde "L.S.S."
58 Ivar Bjordal i Kirkebø i Ytre Sogn 1331 – kilde "L.S.S."
59 Asulf i Biskopsrud i Vestfold? 1322-1323 – kilde "L.S.S."
60 Niklis Bjærtsson lagrettemann i Våler 1411 – kilde "L.S.S."
61 Asgaut Bjørnsson av våpen – presten Mørchs samlinger
62 Risse Bjørnsson rådmann i Oslo 1385-1396 – kilde "L.S.S."
63 Simon Bjørnsson lagmann i Oslo 1429-1449 – kilde "L.S.S."
64 Ogmund Berdorsson Bolt til Trondstad på Hurum 1369-1418 ridder – kilde "L.S.S."
65 Ivar Bork i Ytre Sogn 1323 – kilde "L.S.S."
66 Thorald Brandsson armeriger 1323-1332 trolig lagmann i Oppland -– kilde "L.S.S." og et diplom i Rigs-Archivet fra 1329
67 Aske Brun og Torgiuls Askasson (se nummer 31)
68 Ogmund Øysteinsson Brunga rådmann i Bergen 1405-1408 – kilde "L.S.S."
69 Arne Brynjulfsson i Hedemark 1358-1359 – kilde "L.S.S."
70 Amund Einarsson i Oslo ca 1300 – kilde "L.S.S." – diplom uten dato
71 Eirik Eilifsson By i Grue i 1321 – kilde "L.S.S."
72 Ogmund Byri i Fister 1296-1302 – kilde "L.S.S." en del beskadiget
73 Tryrik Bæirisjo i Høland på Romerike 1343-1356 – kilde "L.S.S."
74 Peder Christensson lagmann i Hamar eller Oppland 1575-1581 ssonere i Agder – kilde "L.S.S."
Segl 52-74, se her

Segl 75-102, se her
75 Søbjørn Dagsson fra Lier 1388 – kilde "L.S.S."
76 Sæbjørn Dagsson 1407-1424 i Oslo også rådmann – kilde "L.S.S."
77 Jon Reidarsson Darre 1373-1397 i høvedsmann Tønsberghus og Bergenhus med mer – kilde "L.S.S."
78 Halvard Delper 1321 rådmann i Oslo – kilde "L.S.S."
79 Ottar Torsteinsson Drummb 1310 i Nidaros – kilde sigil under diplom
80 Sigleif Dyrassoni Laurdal i Vestfold 1384-1385 - – kilde diplom i Deichmannske bibliotek
81 Eilif Egilsson på Evjen i Støren – kilde "L.S.S."
82 Eilif biskop i Stavanger 1481-1512 – kilde "L.S.S."
83 Eilif – lagmann i Nidaros 1284-1301 – kilde "L.S.S."
84 Tidik Eilifsson i Oslo – kilde "L.S.S."
85 Eirik Eilifsson 1293-1308 lagmann i Bergen – kilde "L.S.S."
86 Pål Einarsson 1308-1321 lagmann i Oslo – kilde "L.S.S."
87 Næskonung Einarsson i Oslo 1383 – kilde "L.S.S."
88 Rafn Einarsson i Bergen 1348 – kilde "L.S.S."
89 Gaute Eiriksson – byfogd i Tønsberg 1416-1436 – kilde "L.S.S."
90 og 91 Erik Eriksson av familien Gyldenhorn 1472-1527 lagmann i Oslo – kilde "L.S.S." og flere steder
92Torgils Eriksson 1350-1374 i Aust Agder rådsmann – kilde "L.S.S."
93 Svein Eiriksson i Nidaros 1391-1405 – kilde "L.S.S." en del beskadiget
94 Ivar Eiriksson i Nidaros 1391-1405 – kilde "L.S.S."
95 Jon Raud Eiriksson i Støren 1344 – kilde "L.S.S."
96 Sigurd Eiriksson 1340-1375 lagmann i Oppland eller Hamar – kilde diplom Universitetets samling og et skadd i "L.S.S."
97 Guttorm Eiriksson 1323-1352 høvedsmann i Sør Gudbrandsdalen – kilde "L.S.S."
98 Erling Eivindsson 1331 -1381 lagmann i Toten, – kilde diplom i Rigs-Archivet
99 Halvard Eivinsson 1361 Ringerike – kilde "L.S.S." beskadiget
100 Einar Eindrisson rådmann i Bergen 1400 ssonere lagmann – kilde "L.S.S." og diplom i Rigs-Archivet
101 Tore Eindridsson på Romerike 1377-1403 – kilde "L.S.S."
102 Tord Eindridsson i Bergen 1325 – kilde "L.S.S."
Segl 75-102, se her

Segl 103-131, se her
103 Orm Alfsson i Bergen 1311 – kilde diplom i Rigs-Archivet
104 Eirik Alfsson lagrettemann i Lom 1436-1452 – diplom på Bjølstad
105 Erling Alfsson i Hardanger midten av 1300-tallet? – kilde diplom eid av O E Holck.
106 Tord i Ambolt i Båhuslen 1339 – kilde diplom i Universitetets samling
107 Sigurd Amundsson i Fåberg 1390-1408 – kilde diplom i Rigs-Archivet og København Universitets samling
108 Øystein Amundsson fra Romerike 1384 kilde diplom i Rigs-Archivet
109 Biking Amundsson i Slidre i Valdres 1326-1333 kilde diplom i Rigs-Archivet og eget diplom
110 Knut Amundsson i Toralfgard i Oslo 1340 kilde diplom Arne Magnusssons samling og Lundhs samling
111 Kolbjørn Amundsson i Vestfold i 1337 kilde København Universitets samling
112 Andres Amundsson (Skanke?) i Hadeland 1497-1507 væpner - kilde diplom Universitets samling
113 Olaf Andresson i Steingard i Nidaros rådmann 1328-1333 – kilde "L.S.S."
114 Gare Andresson på Toten i 1400 - kilde diplom Universitets samling
115 Guttorm Andresson på Skjerve i Romedal på Hedemark 1348-1349 - kilde diplom Universitets samling
116 Amund Andresson lagrettemann i Eidsberg 1443-1452 - kilde diplomer Universitets samling
117Jørund Arnasson til Foss i Hjelmeland 1377-1412
118 Arne Arnasson på Voss 1339-1341 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
119 Arnfinn Arnason på Dale i Haus 1323 og rådmann i Bergen 1338-1341 - kilde diplom i Rigs-Archivet
120 Sigurd Arnason på Eide på Voss 1342 - kilde diplom i Rigs-Archivet
121 Ulf Arnason i Lid på Voss 1342 - - kilde to diplomer tilhørende prost Dahl
122 Bjørn Arnebjørnsson på Voss i 1365
123 Klemet Arnbjørnsson i Romsdalen 1428-1429 - - kilde diplom i Rigs-Archivet
124 Sigurd Andorsson i Kvam i Hafslo 1333-1349 - kilde diplom i Rigs-Archivet, Bergen Kalvskinn
125 Arne (Alfsson?) i Slidre i Valdres 1344 – kilde eget diplom
126 Pål Arnfinnsson i Ytre Kvam på Hafslo 1325-1335
127 Jørund Asbjørnsson på Berge på Voss 1340 - kilde diplom i Rigs-Archivet
128 Torgeir Asbjørnsson 1354-1377 i Ødemark i Borge syssel - kilde diplomer i Universitetets samling.
129 Jon Aslaksson rådmann i Bergen 1379-1380 - kilde diplom i Rigs-Archivet
130 Guttorm Aslaksson lagrettemann i Eidsberg i Borge syssel 1443
131 Gaute Aslaksson 1322-1359 i Sandeherrad i Vestfold og Tønsberg - kilde diplomer i Universitetets samling og hos prost Dahl
Segl 103-131, se her

Segl 132-152, se her
132 Håvard Aslasson i Froen på Follaug 1341 - kilde diplom i Rigs-Archivet
133 Amund Atlasson i Fåberg 1341-1358 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling
134 Jon i Audarud i Rygge i Østfold lagrettemann 1404 – kilde diplom i Universitetets samling
135 Håvard Audunsson 1377-1401 i Håbøl i Smålenene – kilde diplom i Universitetets samling og på Rigesem i Håbøl
136 Asmund Audunsson 1400-1414 rådmann i Oslo – kilde diplom i Universitetets samling
137 Asgeir Halvorsson Bagge i Vestfold
138 Arne Bardarsson 1334 Holmedal i Sunnhordaland - kilde diplom i Rigs-Archivet
139 Andres Bassasson lagrettemann i Hamar 1428 - kilde diplom i Rigs-Archivet
140 Arne Arne Bassasson på Ringanes i Fåberg - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling
141 Gautulf Bendirsson i Oslo 1332 - ilde diplom i Rigs-Archivet
142 Gudbrand Berdorsson i Vik på Sunnmøre 1344 - kilde diplom i Rigs-Archivet
143 Torald Berdorsson lagrettemann 1435-1444 - kilde diplom på Bjølstad
144 Eirik på Berg i Vardal 1344 – kilde diplom eies av Tanberg på Ringerike
145 Arnbjørn Bjarnesson 1343-1347 på Voss
146 Jon Bjarnsson i Bergen 1389 - kilde diplom i Rigs-Archivet
147 Arne Bjarnesoen på Fron i Gudbransdalen 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
148 Torgeir Bjarnesson 1373-1396 på Eiker – kilde diplom i danske selskaps samlinger i København og København Universitetets samling
149 Ivar? Bjørnsson i Bergen 1375 - kilde diplom i Rigs-Archivet
150 Brynjolf Bjørnsson væpner og rådmann 1453-1472 - kilde diplom i Rigs-Archivet
151 Torlak Bjørnsson 1398-1404 i Råde. Kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og København Universitetets samling
152 Roar Bjørnsson i Øyer 1419 – Kilde diplom eies av Randklev
Segl 132-152, se her

Segl 153-182, se her
153 Nikolaus Bjørnsson i Gravdal i Sandsvær 1364 - kilde diplom i Universitetets samling
154 Sigurd Bollenn 1317 på Voss
155 Håvard Botolfsson på Finne på Voss 1389-1438
156 Eivind Bransson på Tjølling i Vestfolg 1415 - kilde diplom i Rigs-Archivet
157 Audun Bransson på Kvale i Slidre 1324-1344 og i Arni Magnussons samlinger
158 Guttorm Brandalfsson i Hafslo 1347-1383 - kilde diplom i Rigs-Archivet
159 Eylif Brynjulfsson i Hardanger 1365
160 Brynjulf Brynjulfsson på Voss 1329-1347
161 Jon Brynjulfsson riksråd og væpner 1309-1343 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
162 Bård Brynjulfsson i Fåberg 1464-1466 – kilde diplom på Harildstad.
163 Olaf Brynjulfsson 1336 i Nordre Gudbrandsdalen. Diplom på Bjølstad.
164 Aslak (Gunnarsson?) i Brødenom i Tønsberg? 1338 – kilde prost Mørchs samlinger
165 Sigurd Dagfinnsson i Hedemark 1335 - kilde diplom i Rigs-Archivet
166 Tofve Danielsson i Follaug 1330-1354 - kilde diplom i Universitetets samling
167 Øystein på Dæli i Vang på Hedemark – kilde diplom eide av Tanberg
168 Amund i Drotninggard rådmann i Bergen 1311-132? - kilde diplom i Rigs-Archivet
169 Einar i Drotninggard i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
170 Halvor Olafsson Duk på Voss 1317-1365
171 og 172 Arnfinn Halvorsson Duk 1348-1386 - kilde diplomer i Rigs-Archivet
173 Halstein Duk på Voss 1342 - - kilde diplom i Rigs-Archivet
174 Tjostolf Dyrasson 1356 i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
175 Gunnar Eilifsson 1363 i Indre Sogn - kilde diplom i Rigs-Archivet
176 Erengisel Eilifsson rådmann i Bergen - kilde diplom i Rigs-Archivet
177 Erling Einarsson i Hildugard i Bergen 1360-1380 - kilde diplom i Rigs-Archivet, Arni Magnussons samlinger og diplom eide av Holck.
178 Andres Einarsson lagrettemann i Follaug 1431-1440 - kilde diplom i Universitetets samling
179 Einar Einarsson lagrettemann i Follaug 1431
180 Jon Einarsson i Follaug 1455 - kilde diplom i Universitetets samling
181 Matheus Eindridsson på Voss 1342 - kilde diplom i Rigs-Archivet
182 Arnfinn Eindrisson i Indre Sogn 1348
Segl 153-182, se her

Segl 183-204, se her
183 Alf Eindrisson i Oslo - kilde diplom i Danske Selskaps samlinger I København
184 Loden Eiriksson i Slidre
185 Pål Eiriksson i Oslo 1308-1339 ridder og riksråd
186 Jens Eiriksson på Dyring i Løten 1451-1491 - kilde diplom i Universitetets samling
187 Sigurd Eiriksson på Hedemark 1340-1375 – kilde diplom på Balberg.
188 Billiam Eiriksson på Høine i Slidre 1343-1360 – kilde eget diplom
189 Halvor Eivindsson i Fåberg 1362 – kilde diplom på Bjølstad
190 Jon Eivinsson 1348 lagrettemann på Hedemark - kilde diplom i Rigs-Archivet
191 Jon Ellumsson på Fron 1304 – diplom på Harildstad.
192 Eirik Erlendsson på Finne på Voss 1339-1348
193 Olaf Erlendsson i Hafslo i Sogn 1359
194 Tord Erlendsson 1343-1358 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Universitetets samling om Ringerike og Hallingdal
195 Erling Erlendsson på Fron 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
196 Pål Erelndsson på Roalstad 1345
197 Dagfinn Erlendsson korsbror i Bergen 1375 - kilde diplom i Rigs-Archivet
198 Pål Erlendsson på Toten 1399 - kilde diplom i Rigs-Archivet
199 Ragnvald Erlendsson i Kyrningin i Oslo 1310-1339
200 Karl Erlendsson i Smebølle i Håbøl 1341 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
201 og 202 Hauk Erlendsson lagmann i Gulating og ridder 1294-1334
203 Gaute Erlendsson 1353 i Oslo - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
204 Ingigerd Erlendsdotter 1485
Segl 183-204, se her

Segl 205-228, se her
205 Bjarne Erlingsson til Bjarkøy 1343-1354 ridder
206 Gudbrand Erlingsson i Nidaros 1347 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
207 Bergsvein Erlingsson 1334 rådmann i Oslo
208 Torleif Erlingsson 1426 rådmann i Bergen
209 Jon Borgarsson Falkener rådmann I Bergen 1311-1323 - kilde diplom i Rigs-Archivet
210 Gunthiolf Faste rådmann i Bergen 132? - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
211 Guttorm på Festein i Rygge 1339 - kilde diplom i Rigs-Archivet
212 Peter på Finne på Voss 129?-1319
213-214 Ogmund Finnsson
215 Halvard Finnsson 1380-1417 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og og diplom i Universitetets samlinger
216 Ivar Flemming 1422-1445 væpner - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
217 Einar Olavsson Fluga i Borgesyssel 1449-1483
218 Finnfjell på Folberg i Næs på Romerike - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
219 Erling Folkungson 1333-1340 på Hafslo - kilde diplom i Rigs-Archivet
220 Reidar på Fors i Håbøl 1341 – kilde "L.S.S." beskadiget
221 Peder Frak væpner i Bergen 1488 - kilde diplom i Rigs-Archivet og diplom i Arni Magnussons samlinger
222 Thidek Fridrp rådmann i Bergen 1412 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
223 Gunnar Ivarsson Gaar på Follaug 1329-1340 – kilde diplom i Universitetets samlinger
224 Torleif på Gaflastad 1342 i Hofs sokn i Tønsberg len – kilde: pastor Mørchs samlinger
225 Sven Galle i Båhuslen ridder 1471-1499 - kilde diplom i Rigs-Archivet
226 Halvard (Kolbjørnsson?) Gamle i Krokstad på Follaug 1330-1333 – kilde diplom i Universitetets samlinger
227 Loden Gardsson på Romerike 1358 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
228 Olav Gast på Follaug i starten av 1400-tallet - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
Segl 205-228, se her

Segl 229-249, se her
229 Håvard (Sigurdsson?) av Gautestad i Romedal på Hedemark 1348 – kilde diplom i Universitetets samlinger
230 Dyri Gautsson på Follaug eller Våler i Smålenene 1345-1348 – kilde diplom i Universitetets samlinger
231 Sigurd Gautsson (Galte?) 1347 skattmester i Bergen 1376
232 Harald på Gihle i Vang på Hedemark 1333 – kilde diplom i Universitetets samlinger
233 Alfinn i Gerdi på Voss 1326-1332
234 Torgeir Germundsson (Bolt?) 1420-1428 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og diplom tilhørende Bergrav Petersson og P A Munch. på Voss 1342
235 Erlend Germundsson på Shetland 1362 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
236 Jon Gest i Tønsberg 1318 og 1322 - kilde diplom i Rigs-Archivet
237 Torstein Gest på Voss 1342 - ilde diplom i Rigs-Archivet
238 Halvard Nikolausson Gibb på Toten 1360 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Deichmannske biblioteks samlinger
239 Trond Gillesson i Ryfylke 1366 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger "L.S.S"
240 Arnbjørn Gislasson på Rykki på Voss 1342-1369 - kilde diplom i Rigs-Archivet
241 Ogmund Gråbein i Rakkestad 1334 – kilde pastor Mørchs samling
242 Arne i Grasgard ridder i Bergen 1293-1312
243 Halvard Asgeirsson Griis på Romerike i 1341 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
244 og 245 Guttorm Gudbransson lagmann i Olso 1351-1380 – kilde "L.S.S"
246 Alf Gudleifsson på Romerike 1377 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
247 Halvard Gudleifsson i Borgesyssel 1369-1376 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og Universitetets samlinger
248 Inge Gudmundsson lagrettemann på Hedemark 1468-1472 – kilde diplom Universitetets samlinger
249 Guttorm Gudmundsson på Romerike 1340 - kilde diplom i Rigs-Archivet
Segl 229-249, se her

Segl 250-281, se her
250 Harald Gudmundsson på Hadeland 1342 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
251 Gudlaug Gudmundsson i Skien 1399 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
252 og 253 Ogmund Gutormsson til Toms i Smålenene, ridder og riksråd 1339-1354
254 Erling Guttormsson på Tomb i Smålene - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
255 Audun Guttormsson 1309 armeriger – kilde "L.S.S."
256 Herbjørn Guttormsson i Bergen 1329 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
257 Håkon Guttormsson i 1333 i Trondheim - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
258 Sigurd Guttormsson på Voss 1376-1380
259 Gunnar Guttormsson i Gudbrandsdalen 1345 - kilde diplom i Rigs-Archivet
260 Ingjærd Guttormsson 1347-1361 sysselmann på Toten - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
261 Gunnar Gudulfsson i Borgesyssel 1344 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
262 Brand Gunnarsson lagmann i Tønsberg 1389-1395 – kilde diplom Universitetets samlinger og Deishmannske biblioteks samlinger
263 Alf Gunnarsson på Ringerike 1329-1345 - kilde diplom Universitetets samlinger
264 Olav Gunnarsson på Romerike 13647-1349 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
265 Holte Gunnarsson på Bjarkøy 1363-1371 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
266 Holte Gunnarsson på Romerike 1372 - kilde diplom i Rigs-Archivet med mer
267 Gaute Gunnarsson i Kvændalen ved Oslo rådmann 1334-1339 - kilde diplom Universitetets samlinger
268 Steinar Gunnarsson i Asker 1377 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
269 Torgeir Gunnbjørnsson i Vestfold 1370 – kilde diplom i Deichmannske bibliotek
270 Audi Gunnulfsson i 1387 på Bjarnatveit i Solum ved Skien – kilde diplom tilhørende Jon Aas og Deichmannske bibliotek
271 Pål Gyrdsson væpner 1365-1377 i Asker og Bærum - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
272 Sigurd Gyrdsson 136- 8-1415 lagmann i Skien - kilde diplom i Rigs-Archivet og Deichmannske bibliotek
273 Eivind Gyrdsson lagrettemann i Hamar - kilde diplom Universitetets samlinger
274 Torleif Had i Oslo 1344 - kilde diplom i Rigs-Archivet
275, 276 og 277 Jon Haftorsson ridder
278-279 har ikke kopier av denne siden…
280 Guttorm Haftorsson 1328 i Oslo - kilde diplom i Rigs-Archivet
281 Sigurd Haftorsson var lagmann i Oslo 1348 - kilde diplom i Rigs-Archivet og Arni Magnussons samlinger
Segl 250-281, se her

Segl 282-302, se her
282 Erik Haftorsson 1321 i Oslo – kilde i Arni Magnussons samlinger
283 Eilif Håvardsson på Hadeland 1370 – kilde eget diplom
284 Andres Håvardsson på Hadeland 1370 - kilde eget diplom
285 Ivar Håvardsson lagrettemann i Våge 1397 – kilde diplom på Bjølstad
286 Tore Håkonsson baron 1273-1318 - kilde diplom i Deichmannske bibliotek
287 Stig Håkonsson til Ranvik i Laurvig 1335
288 Gyrd Håkonsson 1344-1358
289 Magnus Håkonsson 1424 i Bamle – kilde i Arni Magnussons samlinger
290 og 291 Olav Håkonsson til Saltveit i Enebakk på Romerike 1343-1360- – kilde i Arni Magnussons samlinger og diplom tilhørende Tanberg
292 Botolf Håkonsson geistlig 1309-1322 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger og i Rigs-Archivet
293 Peter Håkonsson 1356-1359 – diplom i Rigs-Archivet
294 Reidar Håkonsson på Hedemarken 1335 – diplom i Rigs-Archivet
295 Torstein Halgrimsson prost i Bergen 1342 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
296 Odd Hallsson på Voss 1330-1343
297 og 298 Svein Hallsson på Rogn på Voss 1326-1348
299 Torleif Hallsson i Bergen 1334 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
300 Peter Hallasson rådmann i Oslo 1344 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
301 Eyolf Halldorsson på Voss 1330 - diplom i Rigs-Archivet
302 Tore Halldorsson lagmann i Oppland 1302-1323 - kilde diplom i Arni Magnussons samlinger
Segl 282-302, se her

Ingen kommentarer: